Vårt arbeid

Her kan du lese mer om LIN sitt arbeid. Du kan laste ned våre vedtekter, årsrapporter, brosjyre, strategi med mer. 

Årsmøteprotokoll 2023

Årsrapport 2022

Politisk plattform 2022-2025

Årsrapport 2021

Brosjyre

Strategi 2021-2025

Vedtekter 2022-2023

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Flyer om LIN-medlemskap

Flyer om LINs hjelpetilbud