Vårt arbeid

Her kan du lese mer om LIN sitt arbeid. Du kan laste ned våre vedtekter, årsrapporter, brosjyre, strategi med mer. 

Brosjyre

Strategi 2021-2025

Vedtekter 2021-2022

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Brosjyre om medlemskap