1/2

Vi er en frivillig flerkulturell organisasjon som ble startet i januar 2009. Gjennom aktiviteter og kurs arbeider vi for å aktivisere innvandrere til økt samfunnsdeltakelse. Vårt arbeid går ut på å bedre innvandrernes kunnskap om og rettigheter i samfunnet blant annet ved å tilrettelegge for informasjonsarbeid og nettverksskapende arbeid. 

"Munnbind med mening" er LINs arbeidstreningskurs. Målet er å inspirere og inkludere kvinner som har vært langvarig arbeidsledige, og øke deres sjanser på jobbmarkedet. Kvinnene syr, donerer og selger spesialdesignede munnbind. 100% av salgsinntekten deles ut til deltakerne. 

Produksjon av munnbind følger helsemyndighetenes krav, og veiledes av klesdesigner Mari Melilot. 

Når du velger å bli medlem i LIN vil du være med på å støtte LINs viktige arbeid innenfor mangfold og integrering. Du vil gjøre en viktig innsats i kampen for et rausere og likestilt samfunn, og du vil styrke LINs stemme i samfunnsdebatten.

 

 

LIN-brukere skal jobbe sammen for smittestopp!

August 26, 2020

Prosjektet "Munnbind med mening" sin deltakerliste er nå full, og arbeidstreningen starter opp 14. september. Deltakerne skal sy og produsere munnbind. Munnbindene selges eller gis bort til de som trenger det. Overskuddet deles ut til deltakerne. Arbeidet kombineres med norskkurs. Etter prosjektet er gjennomført vil deltakerne få hjelp med å bringe nye ferdigheter ut i arbeidslivet. 

I tillegg til ny kunnskap bidrar deltakerne i dugnadsarbeidet mot koronapandemien. Kursene og produksjon av munnbind følger helsemyndighetenes krav.

Trenger du noen å snakke med?

August 20, 2020

Vi ønsker å bistå med vår kunnskap, erfaringer og språkkompetanse i denne merkelige tiden. Korona viruset har gjort oss ekstra sårbare, og det kan være spesielt vanskelig for mange med minoritetsspråklig bakgrunn å forstå informasjon, tiltak og myndighetenes anbefalinger relatert til korona viruset. LIN bistår derfor med sin kompetanse til de som måtte trenge alt fra en prat, en venn, juridisk rådgivning, hjelp med søknad og cv, pedagogisk veiledning til bistand med håndtering av negativ sosial kontroll med mer. Tiltaket har blitt støttet med midler fra  IMDI. 

Jubileumsrapport 2009-2019

June 21, 2020

Årsrapporten til LIN er klar, og kan lastes ned her:

1 / 16

Please reload

IngarSørensen-18.jpg

LIN vant OXLO-prisen 2020! 

OXLO-prisen 2020 tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger og som gjennom sitt arbeid har bidratt til å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering. Juryen la i år vekt på om kandidaten har gjort en spesiell innsats i arbeidet med smittevern og covid-19, og  for å bekjempe stigmatisering av minoriteter under koronapandemien.  

 

Vi takker Enhet for mangfold og integrering ved Oslo kommune, støttespillere og samarbeidspartnere. Ikke minst retter vi en stor takk til Bibi Musavi, grunnleggeren av LIN. Prisen deler vi med våre flinke sydamer bak Munnbind med mening og Brobyggere som gjør viktig forebyggende arbeid for å bekjempe koronapandemien. Hverdagshelter, hverdagsintegrering og dugnadsånd på sitt beste.

Hver dag jobber vi for å videreutvikle organisasjonen Bibi Musavi stiftet. Fra Alna kvinnegruppe og hjemmekontor på Nordstrand, til LIN på Furuset og nå i Møllergata 37. Vi er stolt over utviklingen vår, fra en lokal møteplass for kvinner til et nasjonalt ressurssenter for alle med lokaler i hjertet av Oslo. Ferden er likevel ikke over. Ventelistene våre er lange og utfordringene i samfunnet mange. LIN vil fortsette å fylle rollen som en tillitsfull brobygger mellom nye og gamle landsmenn.

Utdrag fra juryens begrunnelse: 

"LIN «er en frivillig flerkulturell organisasjon som aktiverer minoriteter til økt samfunnsdeltakelse, og bygger broer for å skape forståelse, dialog og toleranse mellom innbyggerne i storsamfunnet og minoritetene. LIN har gjort en særlig innsats under korona-pandemien og la tidlig om sine tilbud, sin kommunikasjon og sine nettverk og møteplasser for å dele smittevernråd og mobilisere innvandrere i informasjonsarbeidet."

Vil du lese medieomtale om LIN og OXLO-prisen? Trykk på knappen under. 

Skjermbilde 2020-10-30 kl. 12.46.21.png

Brobyggere i dugnadsånd på Youngstorget

​Hver torsdag i november og desember mellom klokken 11 og 17 står LINs Brobyggere på Youngstorget. De gir råd om smittevern og hjelpetilbud for innvandrere. I tillegg både doneres og selges spesialsydde tøymunnbind i flotte farger og særegne design. Munnbindene har blitt sydd av LIN-damer på kurset "Munnbind med mening". De har blitt veiledet av syinstruktør Mari Melilot og FHI for å sikre optimal beskyttelse. Kom å hils på damene! 

Som en del av Brobyggerne sitt informasjonsarbeid rundt smittehensyn, publiseres videoer om hvordan munnbind skal brukes hver uke. Brobyggerne består av damer med bakgrunn fra mange ulike land. Mangfoldigheten representeres i videoene, som er spilt inn på deres morsmål.

Videoene publiseres på LINs profiler på Facebook og Instagram.

30. november: Motivasjon og mestring i et nytt samfunn

Å finne meningen i tilværelsen står sentralt for alle mennesker. For mennesker som har migrert kan brutte familienettverk, krig, og konflikt og kollektivistisk samfunnsstruktur stå sentralt i hvordan man ny hverdag i nytt land. Nytt samfunn betyr at man må reorganisere seg fra livet i hjemmelandet til livet i Norge. For mange kan det å mestre ett nytt samfunn være vanskelig.

" Vi kom fra Irak og Iran. Å reise fra Midtøstens støvete og travle gater, bombealarmen som gikk og krig til en tom ankomsthall på Fornebu, 2 juledag i 1986. Etterfulgt av lite mennesker og tomme gater var en stor omveltning." ~ min mor

Meld deg på gratis nettseminar 30. november kl. 12 til 13 med Rania Al-Nahid, prosjektleder Hikmah-huset og masterstudent ved det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

LIN ber om tilskudd med mening!

Oslo kommune innstilte LIN med under halvparten av tilskuddet vi søkte for drift for neste år. Dette er en reduksjon fra 2020. Det holder ikke for en organisasjon på LIN sin størrelse. Vi har lange ventelister på våre kurs. LIN er avhengig av tilstrekkelig med midler til drift for å opprettholde våre mangeårige tilbud. I elleve år har vi avholdt et vidt spekter av gratis kurs og aktiviteter som jobber mot et samlet mål, nemlig å inkludere Oslos minoritetsbefolkning i arbeidsliv og samfunn. Derfor møter LIN til deputasjon mandag 2. november for å be om en økning.

Tillit er én av faktorene som gjør LIN til et unikt ressurssenter for innvandrere. Det er også én av grunnene til at vi lykkes med å være en brobygger mellom majoritet og minoritet. Brukerne vet at hos LIN møter de forståelse og personlig oppfølging som de savner i møte med det offentlige. Ofte har brukerne falt utenfor statens sikkerhetsnett. De kommer seg ikke gjennom det byråkratiske hinderløpet og trenger støtte. Her bistår LIN og styrker deres stemme og rettigheter.

Som en etablert og trygg aktør er økt tilskudd til LIN en sikker investering for å øke sysselsetting blant innvandrere, forhindre sosial ekskludering og fattigdom og dermed spare kommunen for store kostnader. Mer driftstilskudd gir mulighet til å investere i ansatte og prosjektutvikling, og sikrer at innvandrerbefolkningen i Oslo får sin trygge havn. Uten dette kan vi ikke gi innvandrergrupper den stabiliteten de fortjener. Alle fortjener forutsigbarhet, særlig i en uforutsigbar tid. 

Generalsekretærfrokost med Frivillighet Norge

Frivillighet Norge inviterer til Generalsekretærfrokost onsdag 16. desember . Daglig leder i LIN, Rabia Musavi, deltar og holder innlegg.

 

Det skal handle om hvordan vi står sammen om inkludering og mot rasisme, samt rammevilkår for innvandrerorganisasjoner. Det kommer mange interessante gjester, blant annet statssekretær i Kulturdepartementet Gunhild Berge Stang.
 

LIN er "Årets Kvinnehelt"

Lørdag 24 oktober var FN-dagen. LIN markerte dagen på Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) sitt kvinneseminar. Seminaret var en del av OXLO ("Oslo Extra Large": En by for alle), som symboliserer Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Temaet var minoritetskvinner, helse og integrering. Prosjektleder i LIN, Sulaksana Sivapatham, satt i panel og rettet søkelys på minoritetskvinner, mental helse og forebygging av negativ sosial kontroll. LIN mottok prisen "Årets kvinnehelt". Vi er ydmyke og takker for et lærerikt og inspirerende seminar.   

Filmer

Tilbakemeldinger

Eunesse Manalo​

Tilbudene til LIN er meget motiverende og lærerike. Det som jeg liker best er fellesskap, særlig med de som driver tilbudene. De er lidenskapelige, hyggelige og omsorgsfulle, og jeg føler meg sett og lyttet på. Jeg er takknemlig for at jeg har fått muligheten å være med på brobyggerkurs, og å være en del av et godt nettverk.

Giedre Staseviciene

LIN er en god hjelp for nykommere som ennå ikke har familie eller venner her i Norge. LIN kan hjelpe deg med å lære språk, oppnå jobbferdigheter eller finne likesinnede. Det er som en familie der du alltid kan søke råd eller hjelp.

Jamila Zia

LIN har et variert tilbud som dekker de nødvendige behovene som oppstår når man er i Norge. Jeg syntes det er svært informativt og lærerikt samtidig som man har rom for spørsmål og diskusjon. Man blir møtt med trygghet og varme som gjør det ekstra spesielt i disse tider.

KONTAKT OSS

Åpningstider:
Mandag - fredag

kl. 09:00-15:00

Sentralbord:

Telefon: 21646463

E-post:

post@linorg.no

Adresse:
Møllergata 37, 0179 Oslo

Organisasjonsnummer:

993644935

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020