Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)

Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig av bakgrunn.

Kompetanseheving og brobygging

LIN er en nasjonal interessepolitisk ressursorganisasjon for flerkulturelle minoriteter i Norge. Målet vårt er å bidra til å inkludere flerkulturelle borgere i det norske samfunnet gjennom dynamiske kurs og personlig veiledning. Vi er et talerør utad for våre medlemmer.

Workshops for minoritetsspråklige

LIN tilbyr et bredt spekter av workshops tilpasset minoritetsspråklige. Livsmestring og motivasjon står sentralt. Blant annet har vi hatt workshops for voksenopplæringen Rosenhof, Drammen og Asker med gode tilbakemeldinger. Tilbudet er gratis!

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne!

Du finner oss her

Besøk oss i Møllergata 37, 0179 Oslo

Åpningstider mandag til fredag kl. 9 - 15