Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)

Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig av bakgrunn.

Kompetanseheving og brobygging

LIN er en nasjonal interessepolitisk ressursorganisasjon for flerkulturelle minoriteter i Norge. Målet vårt er å bidra til å inkludere flerkulturelle borgere i det norske samfunnet gjennom dynamiske kurs og personlig veiledning. Vi er et talerør utad for våre medlemmer.

Korona-hjelp

Koronaviruset har gjort oss ekstra sårbare. Det kan være spesielt vanskelig for mange med minoritetsbakgrunn å forstå informasjon, tiltak og anbefalinger relatert til koronaviruset. VI har åpen hjelpetelefon hver dag, i tillegg til foredrag og workshops tilpasset minoritetsspråklige.

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne!

Du finner oss her

Besøk oss i Møllergata 37, 0179 Oslo

Åpningstider mandag til fredag kl. 9 - 15