Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)

Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig av bakgrunn.

Kompetanseheving og brobygging

LIN er en nasjonal interessepolitisk ressursorganisasjon for flerkulturelle minoriteter i Norge. Målet vårt er å bidra til å inkludere flerkulturelle borgere i det norske samfunnet gjennom dynamiske kurs og personlig veiledning. Vi er et talerør utad for våre medlemmer. 

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne!

Du finner oss her

Besøk oss i Storgata 32, 0184 Oslo

Åpningstider mandag til fredag kl. 9 - 15