Politisk arbeid

LIN jobber for at ingen skal leve i utenforskap. Vi er et talerør for flerkulturelle minoriteter i den offentlige mangfolds- og integreringsdebatten.

LIN arbeider strategisk med vår interessepolitikk gjennom blant annet seminarvirksomhet, dialogarbeid, medie- og påvirkningsarbeid.

En stor del av dette arbeidet er å gi innspill til både myndigheter, direktorater og kommune. Vi gir skriftlige innspill på forespørsel, deltar på åpne høringer og gir muntlige innspill i uformelle møter. LIN fremmer stemmene til en gruppe som ofte blir glemt i samfunnsdebatten.

Vi jobber med følgende områder: 

  • Arbeid og integrering
  • Rasisme og diskriminering 
  • Empowerment
  • Folkehelse i et minoritetsperspektiv
  • Rammebetingelser for minoritetsorganisasjoner

Ønsker du å engasjere deg?

LIN arbeider aktivt med å bidra til økt samfunnsdeltakelse blant våre brukere, også politisk. Vårt mål er å styrke vår målgruppe med kunnskap om det politiske Norge. Vi gir verktøy og arenaer for dialog og meningsutveksling i aktuelle politiske spørsmål. 

Bli LIN-frivillig og bidra i kampen for et likestilt og inkluderende samfunn!  

Stortingsvalget 2021: "Min stemme teller"

LIN gjennomførte flere aktiviteter opp mot stortingsvalget 2021. Gjennom hele valgkampen delte vi informasjon om valget og hvordan bruke sin stemmerett. Ved siden av dette jobbet LIN-brobyggere med å øke valgdeltakelsen blant flerkulturelle minoriteter i Oslo. De delte ut informasjon om valget på mer enn 10 ulike språk på stand på Furuset.

LINs brukerutvalg 

LIN sitt brukerutvalg har til hensikt å sikre brukerinvolvering og medvirkning i organisasjonen. Utvalget arbeider blant annet med å evaluere LIN sin interessepolitiske rolle. Det diskuteres hvorvidt LIN bidrar til å fremme målgruppens behov opp mot politiske beslutningstakere. Brukerutvalget bistår også med øvrig organisasjonsutvikling.  

Send oss en melding for mer informasjom om LINs brukerutvalg 

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne!