Bli frivillig

Vil du hjelpe og inspirere andre? Som LIN-frivillig får du venner, trener norsk og øker din kompetanse. 

Hjelp andre

Frivillighet er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet. Tall fra Frivillighet Norge viser at 63 % av befolkningen over 15 år bidro med frivillig arbeid i løpet av 2019. 

Som frivillig hos LIN møter du mennesker med ulik landbakgrunn. Du lærer om nye kulturer og utvider ditt nettverk. I tillegg lærer du om det norske samfunnet og øker dine norskkunnskaper.

Samfunnsengasjert?  

LIN-frivillige får være med å påvirke samfunnet rundt oss.  

Eksempler på ulike aktivteter du kan bli med på er: 

  • verving og stand-aktiviteter 
  • informasjons- og mediearbeid(fotograf, video, etc.) 
  • seminarer (planlegging, koordinering, etc.)
  • språktrening (språkkafé)
  • ledelse- og koordineringsarbeid

Målet med aktivitetene er alltid å fremme et mer mangfoldig og inkluderende samfunn. Ved kommune- og stortingsvalg er det også mulig å engasjere seg for å øke valgdeltakelsen blant flerkulturelle minoriteter. 

Øk dine sjanser i arbeidslivet 

Mange arbeidsgivere er opptatt av at jobbsøkere har hatt frivillige verv. Frivillig arbeid på CV-en viser at du er engasjert, tar initiativ og er positiv. Som frivillig hos LIN kan du også få erfaring med koordinering, ledelse og samarbeid. Dette er alle egenskaper som arbeidsgivere ofte ser etter når de ansetter. 

Årets LIN-frivillige 2020

Hvert år hyller LIN frivillige som har utmerket seg i året som har gått. Vi ønsker å vise frem det viktige arbeidet våre frivillige gjør. Tross koronarestriksjoner gjennomførte LIN-frivillige i 2020 aktiviteter som digital yoga-trening og opprsøkende og digital informasjonsarbeid på flere språk. Under den første nedstengingen i mars 2020 startet de frivillige Hani Assaf og Synnøve Saenger med gratis digital yogatrening. Videoene nådde over 5.300 personer. I en isolert tid preget av usikkerhet, fikk brukere yoga-trening rett hjem i egen stue. Hani og Synnøve bidro til å opprettholde et kjent og viktig tilbud for våre brukere. 

For deres viktige innsats ble Hani og Synnøve tildelt tittelen "Årets LIN-frivillige 2020"! 

Registrer deg

Noen av kursene har ventelister, som betyr at kurset er fullt i 2021, eller tilbys ikke akkurat nå. Du blir satt på venteliste til vi har et tilbud til deg. Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon.