Språk og kompetanse er viktige elementer for å bli integrert og inkludert i det norske samfunnet!

KURS

 

NORSKKURS

LIN tilbyr gratis norskkurs på nivå A2 og B1-B2.

KURSET ER FULLT FOR 2021

ARBEIDSTRENINGSPROGRAM

 

«Munnbind med mening» er et konsept utviklet av LIN- Likestilling, Inkludering og Nettverk med støtte og midler fra Oslo kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Prosjektet "Munnbind med mening" sin deltakerliste er nå full, og arbeidstreningen starter opp 14. september. Deltakerne skal sy og produsere munnbind. Munnbindene selges eller gis bort til de som trenger det. Overskuddet deles ut til deltakerne. Arbeidet kombineres med norskkurs. Etter prosjektet er gjennomført vil deltakerne få hjelp med å bringe nye ferdigheter ut i arbeidslivet. 

I tillegg til ny kunnskap bidrar deltakerne i dugnadsarbeidet mot koronapandemien. Kursene og produksjon av munnbind følger helsemyndighetenes krav.

Prosjektet er en videreføring etter vellykket gjennomføring av fjorårets «Lunsj med mening». Deltakerne gikk gjennom kurs- og opplæring i kjøkken- og kantinedrift, i tillegg fikk de opplæring i "kjøkken-norsk". Kvinnene solgte blant annet lunsj til inntekt for CARE under TV-aksjonen. CARE kjemper for kvinners rettigheter i noen av verdens fattigste land.

 

Målet med arbeidstrening er å inspirere og inkludere kvinner som har vært langvarig arbeidsledige, og øke deres sjanser på jobbmarkedet. 

Hver uke går tre dager til syarbeid og to dager til norskkurs. Kl. 9.30 - 14.30.

Vil du støtte kvinnene og det viktige arbeidet de gjør? Bestill spesialdesignede munnbind i dag!

LIN har god kompetanse og erfaring med tilrettelagt arbeidstrening som gir verdi. Foto: LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 

SAMFUNNSKUNNSKAP

Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. Dette kurset vil gi deg kunnskap om dine rettigheter, plikter og muligheter i Norge.

På kurset lærer du blant annet om det norske skolesystemet, demokrati, norsk kultur og praktisk norsk. En gang i måneden inviterer vi også foredragsholdere gjennom eksterne samarbeidspartnere. Du får da informasjon, viten, lærdom og veiledning om diverse temaer som er viktige for å kunne integrere seg i det norske samfunnet.

Kurset er også en møteplass hvor du får mulighet til å treffe andre minoriteter i samme situasjon som deg. Slik får dere bygget et nettverk og delt erfaringer.

Kurset er gratis og åpent for alle.

KURSET TILBYS IKKE HØSTEN 2020 PÅ GRUNN AV KORONAPANDEMIEN

 

MENTORORDNING

Arbeid er viktig både på personlig og samfunnsmessig plan. Det å ha en jobb å gå til styrker ens selvfølelse og økonomiske situasjonen hjemme. Gjennom arbeid gir vi også vårt bidrag til samfunnet. I dagens samfunn er det ikke så lett å overleve uten to inntekter.

Mentorordningsprogram ”Veien inn til arbeidslivet”:

Målet med mentorordningsprogrammet er å hjelpe arbeidssøkende innvandrer med høyere utdanning eller fagbrev inn i arbeidslivet gjennom en mentorrelasjon. Det er også et ønske om å få flest mulige bedrifter til å innlemme mentorprogrammet som en del av deres videre strategiarbeid. 25 mentorer blir koblet sammen med 25 adepter, og hvert par møtes minst åtte ganger i løpet av prosjektåret.LIN vil bidra med en guide for ulike samtaletema for disse møtene, men mentor og adept står fritt til å gå utenom disse for å ta tak i ting som oppstår underveis. Alle involverte er frivillige.

Har du lyst til å melde deg som mentor eller adept?

 

BROBYGGERNE

Brenner du for å gjøre en forskjell i samfunnet men lurer på hvordan?


Er du motivert og oppegående person som liker å skape muligheter for andre som faller utenfor men mangler arena?


Ønsker du å skape endringer og ringvirkninger i nye miljøer men mangler kunnskap for å få det til?

Nå tilbyr LIN “brobygger-utdanning” med hovedfokus på å bygge opp evner, kjennskap til det norske samfunnet og arbeidsliv, og ikke minst bygge dine egne styrker gjennom kurs og kompetanse.  Du vil dermed bli rustet til å spre kunnskapen videre i dine nettverk og skape endringer og påvirkning.


Hva får du ut av dette:


- Norsktrening
- Kjennskap til det norske samfunnet
- Informasjon om offentlige institusjoner
- Organisasjonsarbeid
- Formidling og ledelse
- Selvhjelp
- Norsk arbeidsliv
- Rettigheter og muligheter
- Prosjektstyring og prosjektarbeid
- Nettverk


- Og til slutt tittel som "Brobygger"

KURSET HØSTEN 2020 ER FULLT

Har du lyst til å bli brobygger?

 

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020