Brobyggere på stand på Furuset i Oslo. De har på flere språk oppfordret minoritetsbefolkningen til å bruke sin stemmerett.

LIN er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Derfor har ikke brobyggerne fremmet de ulike partienes politikk. Kunnskapen de har delt på stand på Furuset i Oslo har handlet om valget og demokratiet i Norge. 

— Tidligere har man ikke nådd frem til alle. Når vi står her å informerer om stemmeretten, så tenker de kanskje over stemmeretten sin og blir motivert til å stemme, sier brobygger Morteza.

Hovedbudskapet er klart, uansett hvilket parti du stemmer på eller om du stemmer blankt, bruk din stemmerett. Det har stor betydning for hverdagen din og de rundt deg. 

Brobyggerne har også delt praktisk informasjon om hvordan og hvor du kan stemme. I tillegg har informasjonen blitt delt på mer enn 10 ulike språk, blant annet arabisk, somali, tigrinja, farsi, russisk og tagalog. Brobygger Suad forteller at det har vært et stort behov for informasjon på flere språk. 

— Det er mange som trenger å få informasjon på sitt språk om hvordan de bruker stemmeretten, og at de kan delta i samfunnet, forteller Suad.

Videre forteller Suad at de har opplevd stort engasjement på Furuset og fått mange praktiske spørsmål. 

— Folk lurer på hvor man finner valgkortet sitt, hvor er valglokalet og hvordan går man frem for å stemme.

Selv har brobyggerne lært mye av valgprosjektet. Morteza sier han har lært mye om det norske politiske systemet.

— Jeg har lært mye om valgsystemet og det politiske systemet. For eksempel har jeg lært om forhåndsstemming, og at hver stemme betyr noe i et demokrati. Jeg ankom Norge i år, så senere ønsker jeg å sette meg mer inn i de politiske partiene, sier Morteza.

Morteza synes også det har vært gøy å delta på en sosial aktivitet hvor hun får praktisert sine norskkunnskaper. 

Suad er enig, og forteller at hun har lært mer om hvordan man bruker stemmeretten. De ser også viktigheten av å jobbe målrettet for å øke valgdeltakelsen blant minoritetsbefolkningen. 

— Vi trenger å gi informasjon om de politiske partiene på flere språk. Dette vil virke mer inkluderende for innvandrere. Mange har kanskje nivå A2 eller B1 i norsk, men språket som brukes i politikken er mer avansert, mener Morteza.

Det oppsøkende arbeidet på stand er en del av arbeidstreningen til deltakere på brobygger-kurset. Alle mottar honorar for arbeidet de gjør. I tillegg til informasjonsarbeidet bidro flere av brobyggerne med gjennomføringen av LINs valgseminar 31. august. Formålet med seminaret var å øke kunnskapen om norsk politikk og valg. Det ble også avholdt en panelsamtale med politikere fra fem av de største partiene, hvor de svarte på spørsmål om integrering og arbeid fra LIN-brukere. Gikk du glipp av seminaret, kan du se det ved å trykke her.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?