Ønsker du å hjelpe andre? Da passer du til å bli brobygger hos LIN. Lær om det norske samfunnet, om dine rettigheter, og få et større nettverk! Du får også muligheten til å hjelpe andre i ditt lokalsamfunn.

Vi ser nå etter nye brobyggere våren 2024! Kurset er gratis!

Vi tilbyr Brobyggerkurset på både norsk og engelsk. Kurset er åpent for deg som har A2 i norsk. Kursene vil holdes ukentlig våren 2024.

Gjennom brobygger-kurset øker du din kjennskap til norsk samfunn og arbeidsliv, får nye venner og hjelper andre. Du lærer blant annet om arbeid, jobbsøking, frivillighet, helse, barnehage, økonomi, NAV, rasisme, vold i nære relasjoner, rettigheter og selvhjelp samtidig som du lærer norsk. Du inviteres også til å delta på arbeidstrening og som frivillig. Etter fullført kurs får du diplom og tittelen "brobygger". Da har du styrket dine evner og kan spre kunnskap og hjelpe andre i ditt nettverk.

Kurset støttes av Oslo kommue og BUFDIR.

Brobyggerne sprer informasjon om stemmerett under lokalvalget høsten 2023.

Registrer deg

Noen av kursene har ventelister, som betyr at kurset er fullt eller at det ikke har startet enda. Du blir satt på venteliste til vi har et tilbud til deg. Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon om når kurs og aktiviteter starter.