Gjennom brobygger-kurset øker du din kjennskap til norsk samfunn og arbeidsliv, får nye venner og hjelper andre. Du lærer blant annet om arbeid, frivillighet og selvhjelp samtidig som du praktiserer norsk. Etter fullført kurs får du diplom og tittelen "brobygger". Da har du styrket dine formidlingsevner og er rustet til å spre kunnskap videre i dine nettverk.

Tiltaket er støttet med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Oslo kommune.

Registrer deg

Noen av kursene har ventelister, som betyr at kurset er fullt i 2021, eller tilbys ikke akkurat nå. Du blir satt på venteliste til vi har et tilbud til deg. Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon.