Foto: Privat

På årsmøte til LIN dukket det opp nye og gamle fjes. Medlemmer, brukerutvalget, tidligere kursdeltakere, ansatte og styret var blant de som møtte opp. Flere andre var også interessert i å bli kjent med LIN. Blant dem var Saqib. Årsmøte vedtok at han blir LINs nye styremedlem. 

Saqib er jurist med utdanning fra Universitet i Oslo og Univeristy of Glasgow. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor. I tillegg til dette var han en engasjert student som blant annet jobbet i Juss-Buss. Her bisto han med gratis rettshjelp til de som trenger det mest.  

Det var flere grunner til at Saqib søkte på rollen som styremedlem.

— Jeg har stor tro på LINs visjoner og verdier, og den påvirkningskraften organisasjonen har. Et inkluderende samfunn er viktig både for den enkelte, men også for samfunnet i sin helhet. Jeg har lyst til å bruke min kompetanse og engasjement til å løfte opp stemmene som ofte blir glemt i samfunnsdebatten, forteller Saqib.

Med stort samfunnsengasjement og hjerte for LINs saker var det ikke tvil om at Saqib passet til rollen. 

— Det som engasjerer meg mest i livet er rettferdighet og likhet for alle i samfunnet. Bekjempelse av utenforskap er helt avgjørende i et flerkulturelt land som Norge. Inkludering av alle i samfunnet, og særlig unge menn er kanskje det mest effektive tiltaket samfunnet kan iverksette for å unngå kriminalitet og sosial dumping, mener Saqib

Saqib har også både engasjement og kompetanse innen karriereveiledning og rettshjelp. Dette er begge områder LIN jobber med. 

Han ser frem til å jobbe videre med å konkretisere og gjennomføre LINs tiltak, og på denne måten bidra til et mer inkluderende samfunn. Ambisjonene hans for LIN er klare: 

— Jeg håper LIN kan bidra med å belyse Norge fra et annet perspektiv, herunder alt det positive minoriteter i Norge bidra med og ikke bare utfordringene.

Vil hjelpe menn i utenforskap 

Saqib er også interessert i å hjelpe menn som faller utenfor samfunn- og arbeidsliv. Han er opptatt av at storsamfunnet inkluderes i dette arbeidet. Valgkomiteen tror Saqib gjennomføringsevne til komme godt med og styrke LINs satsing på å hjelpe menn i utenforskap. 

Årets valgkomité besto av Memoona Saleem (leder) og Pinar Gunaydin (medlem). Memoona er mangeårig LIN-venn og støttespiller, og Pinar er engasjert brobygger og frivillig på LIN. 

Politisk plattform og brukerutvalg

Det var flere andre saker som ble gjennomgått på årsmøte. Blant annet fikk brukerutvalget utnevnt sin leder, nemlig Andrea Alarcon og vara Tim Liebenhoff. Lederen skal ha et spesielt ansvar for å følge opp brukerutvalget. 

LIN vedtok også sin politiske plattform under årsmøte. Plattformen er veiledende for våre innspill og uttalelser. Plattformen peker ut veien for å nå vår visjon og våre mål. Den er bygget på FNs bærekraftsmål og brukermedvirkning. Det vil si at våre brukere og medlemmer har gitt innspill til utarbeidelsen av plattformen. Innspillene bygger på deres behov, ønsker og refleksjoner rundt Norges integrerings- og inkluderingspolitikk. Sammen er vi et talerør for å fremme brukernes stemmer i den offentlige debatten. 

Vil du få historier og nyheter fra LIN?