LIN og Minotenk inviterte til storslagent kvinnedagsmarkering på Kulturhuset 08.mars. Med mer enn 100 fremmøtte ble fokuset rettet mot kvinner som lever i fattigdom og vold. Forskning fra NKVTS viser at vold og overgrep er utbredt og er et alvorlig samfunnsproblem. Vold kan ramme alle, men tall viser at personer med lavere inntekt er mer utsatt for vold. 

Philip fra Minotenk ledet en spennende panelsamtale med sterke stemmer som Seher Aydar (stortingsrepresentant fra Rødt), Marian Hussein (stortingsrepresentant og nestleder i SV), Cathrine Austrheim (Aleneforeldreforeningen og Samarbeidsforum mot fattigdom) og Sidsel Fjelltun (psykolog).

Følgende spørsmål ble diskutert:

- Kan fattigdom bidra til økt vold?

- Hindrer økonomi kvinner fra å forlate et voldelig forhold?

- Kjenner kvinner sine rettigheter ved et brudd og hvor hun kan søke hjelp?

- Kan det norske integreringssystemet misbrukes av voldelige menn mot sårbare kvinner?

- Blir psykisk helse blant innvandrermenn tatt på alvor av helsesystemet?

Avslutningsvis delte Neelam Anjum, bydelsoverlege i Frogner bydel og nestleder i styret i LIN, om kvinnelige voldsutsatte og veiwn ut av voldelige forhold. Hennes nye bok "Sterk nok" ble lansert på selveste kvinnedagen og er til oppmuntring for kvinner som opplever vold.

Frivillige skjærer opp kake til gjestene.

LIN ønsker å takke alle som markerte dagen sammen med oss. Takk til vårt dyktige panel Seher Aydar, Marian Hussein, Sidsel Fjelltun og Cathrine Austrheim for spennende samtale om fattigdom og partnervold og stor takk til Phillip Coker rådgiver i Minotenk for godt ledet debatt. Tusen takk også til Neelam Anjum for en nydelig avslutning. 

Vi retter en stor takk til alle våre engasjerte frivillige som gjorde feiringen mulig!

De herlige frivillige som bidro til gjennomføringen av kvinnedagen.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?