Yasir Ahmed ble valgt som ny styreleder i LIN under årsmøte 15. april. Foto: Privat

Yasir har lang erfaring med ledelse fra både utdanning, offentlig og privat sektor. Med en master i strategisk ledelse og markedsføring fra Manchester Metropolitan University ble ledelse en klar vei videre. I dag er han senior prosjektleder i konsulentavdelingen til Oslo kommune. Her deltar han i ulike IT-prosjekter på tvers av etatene. I tillegg har han også engasjert seg i organisasjonslivet. Dette har vært naturlig for Yasir, som alltid har engasjert seg i samfunnsrelaterte problemstillinger. Som tidligere styremedlem i Islamsk Råd Norge har han erfaring fra styrearbeid og god innsikt i samspillet mellom sivilsamfunnet og myndighetene.

Yasir ønsker å bygge broer mellom minoritetsgrupper og storsamfunnet. Han motiveres av å jobbe mot sosial ulikhet, og for at alle skal ha like muligheter.

Jeg vil jobbe for et harmonisk samfunn bygget på inkludering, tillit, gjensidig forståelse og aksept.

Yasir har et godt inntrykk av LIN.

— LIN har oppnådd mye på veldig kort tid gjennom dedikerte prosjekter og sin deltakelse i samfunnsdebatten innenfor likestilling og integreringsfeltet.

Videre berømmer han LINs engasjement i arbeidet med å skape et likestilt og inkluderende samfunn, med muligheter for alle.

Når Yasir fikk muligheten til å søke på vervet som styreleder i LIN anså han det som en unik mulighet.

— LINs ambisjoner om å skape muligheter for andre samsvarte med mine egne verdier.

Yasir gleder seg til og ta fatt på sin rolle i LIN.

— Jeg ønsker å bygge videre på det flotte arbeidet LIN gjør med å gi de som trenger det verktøyene til å lykkes med å nå sine mål. Nå skal vi jobbe med å videreutvikle LIN i tråd med organisasjonens nye strategi.  

Vil du få historier og nyheter fra LIN?