Har du blitt utsatt for vold som for eksempel slag, kontroll eller trusler fra partner, familie eller andre som du har en nær relasjon til? Oslo Krisesenter er et tilbud for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan ta kontakt hele døgnet.

NRK kom nylig ut med at rekordmange trenger hjelp fra krisesenter over hele landet. Faktorer som tøffere økonomiske tider og verdensuro spiller en stor rolle for den betydelige økningen.

Gjennom brobyggerne har vi tett samarbeid med Oslo Krisesenter, og i tråd med at vi ser denne økningen ønsker vi i LIN å dele hva du kan gjøre om du opplever problemer hjemme og er redd for hvordan det kan påvirke oppholdstillatelsen din.

Ifølge UDI, finnes det ulike typer oppholdstillatelser som du kanskje kan søke om hvis du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold. Oslo Krisesenter kan hjelpe deg.  

 • Hvis du har en familieinnvandringstillatelse eller oppholdskort for familiemedlemmer av en EU/EØS-borger, og har blitt utsatt for mishandling, kan du søke om en oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet.   
 • Hvis du har barn i Norge som du bor sammen med eller har ansvar for, kan du søke om familieinnvandring med barnet. 
 • Hvis ekteskapet ditt gjøres ugyldig fordi du har blitt presset eller tvunget til å gifte deg (tvangsekteskap), kan det gi deg rett til en selvstendig oppholdstillatelse. 
 • Hvis den du familieinnvandret med har fått beskyttelse i Norge, kan det hende at du allerede har en selvstendig oppholdstillatelse. 
 • Hvis det er urimelig å kreve at du reiser tilbake til hjemlandet, for eksempel fordi det er vanskelig å leve som skilt der, kan dette gi deg rett til en oppholdstillatelse. 

I helt spesielle situasjoner kan du få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. 

 • Hvis du frykter å bli utsatt for vold og mishandling i hjemlandet, kan du søke om beskyttelse (asyl). 

Oslo Krisesenter kan også hjelpe deg med:

 • Gratis advokathjelp. Her kan du få hjelp til å søke om oppholdstillatelse. 
 • Oslo Krisesenter hjelper også med praktiske spørsmål som nytt sted å bo, samværsavtale om barna, og mye mer.  
 • Å gi informasjon om hva som er dine muligheter og rettigheter 
 • Å lytte hvis du trenger noen å snakke med. 
 • Alle tilbudene til Oslo krisesenter er gratis og åpne for alle uansett hvem man er. Dette gjelder alle kjønn, landbakgrunn og status i Norge (asylsøker, flyktning, arbeidsinnvandrer, familiegjenforent). 

Oslo Krisesenter kan nås på 22 48 03 80. Du kan ringe anonymt.  

 

 

Vil du få historier og nyheter fra LIN?