Fra venstre: Hilde Rønnaug Kitterød, Aruna Jaganathan, Dulce Paulsen, Ingvild Kallevik, Tim Libenhoff. Andre rad: Neelam Anjum, Yasir Ahmed og Rabia Musavi. På bildet mangler: Saqib Razaq, Andrea Alarcon, Xiaowei Aakervik, Puri Purwantini Dias de Brito og Noreen Mudaki Ho

Møt LINs nye styre og brukerutvalg! 

Årsmøte på LIN ble avholdt 25.04.23. Yasir Ahmed ble gjenvalgt som styreleder, Neelam Anjum ble valgt som ny nestleder og Xiaowei Aakervik ble valgt som ny varamedlem.

Styrets sammensetning etter årsmøte er:

 • Yasir Ahmed - styreleder
 • Neelam Anjum - nestleder
 • Saqib Razaq - styremedlem
 • Andrea Alarcon - styremedlem
 • Hilde Rønnaug Kitterød - styremedlem (ansattvalgt)
 • Xiaowei Aakervik - varamedlem

Aruna Jaganathan, Puri Purwantini Dias de Brito og Noreen Mudaki Hol er nye medlemmer i vårt brukerutvalg. 

Brukerutvalget sammensetning er:

 • Andrea Alarcon - leder
 • Tim Libenhoff - nestleder
 • Aruna Jaganathan - medlem 
 • Puri Purwantini Dias de Brito - medlem
 • Noreen Sagina Mudaki Hol - medlem

Tusen takk til tidligere styremedlemmer Asgeir Khakpour Grongstad og Zeineb Alsabeegh for langvarig og godt samarbeid.

Valgkomiteen besto av:

 • Mari Østvoll - leder
 • Mihriban Rai - medlem
 • Deepa Venkatachalam - medlem

Vil du få historier og nyheter fra LIN?