Foto: privat

Qudsia kom fra Pakistan til Norge for fire år siden. Med seg hadde hun en bachelorgrad i informasjonsteknologi og seks års erfaring som mattelærer. Det var vanskelig å få innpass på det norske arbeidsmarkedet uten å kunne norsk. Qudsia hadde mye vilje. Hun meldte seg på mentorprosjektet til LIN i 2019. Prosjektet skulle koble arbeidsledige innvandrere med høy utdanning, men en mentor fra samme bransje. Mentoren hadde relevant arbeidserfaring, kjennskap til den bransjen, og et ressurssterkt nettverk. Målet er å øke mulighetene for at ressurssterke mennesker som Qudsia etablerer seg på arbeidsmarkedet. 

Dedikert til tross for utfodringer

Den største utfordringen for Qudsia i starten var mangelen på et sosialt nettverk i Norge. Dette første til mye tid alene hjemme. Hun hadde også brukt opp alle gratis språktimer fra kommunen som gjorde det vanskelig å praktisere norsk språk. Til tross for et Qudsia var gravid under mentorprosjektet, var hun motivert og tilbrakte mye tid med sin mentor Jørn Erik, en tidligere lærer, og kona Hilde. 

– Vi hadde ett møte hver uke, på biblioteket eller på en kafé. Her pratet vi slik at jeg ble bedre kjent med norsk kultur og språk, forteller Qudsia. 

Etter et tips fra LIN fikk Qudsia tilbud om jobb på koronateststasjon. Hun trivdes og ble værende i jobben i ett år. Hele tiden holdt Qudsia og Jørn Erik kontakten. Hun fortalte til Jørn Erik at hun lengtet tilbake til sitt gamle yrke.

 

– Jørn Erik og Hilde har holdt kontakt og spør ofte hvordan det går med meg. Siste gangen vi møttes fortalte jeg at jeg var fornøyd og takknemlig for jobben på testsentret, men min glede er å jobbe som lærer.   

Imponerte rektor 

Qudsia ble tipset om ledige stillinger på den tidligere arbeidsplassen til Jørn Erik. Rektor ble raskt omponert over motivasjonen og evnene til Qudsia. I høst fikk hun en vikariat-stilling som mattelærer på en grunnskole i Oslo. 

Høsten 2021 har LIN mentorprogram. Løpet består av møter mellom mentor og adapter, og fellessamlinger hvor deltakerne lærer alt fra søknadsskriving til rettigheter i arbeidslivet. 

Cynthia er prosjektkoordinator. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål! 

Brukte ressursene rundt seg 

Flere brukere hos LIN mangler ofte et nettverk og en norsk referanse når de søker jobb. LIN erfarer at dette er viktige faktorer for å lykkes når man er på jakt etter jobb. Med referanser fra koronatest-sentret og Jørn Erik haded Qudsia gode attester å vise til. Hun vektlegger likevel viktigheten av en god søknad. 

– Jeg visste ikke hvordan man skrev søknad, men det var en lege på min forrige jobb som hjalp meg med dette. Jeg sendte CV og søknad til min mentor, og han rettet de for meg. Jeg tenker noen ganger at uten Jørn Erik og Hilde så hadde livet mitt i Norge vært vanskelig. 

Qudsia sitt viktigste råd til andre som møter på utfordringer på arbeidsmarkedet er å ikke gi opp. 

– Det hender at jeg tenker negativt, men jeg tenker nei, jeg har mye mer positive ting å tenkte på. Det tar tid å lære språket og det er ikke lett. Det viktigste er at man ikke sitter hjemme, men oppsøker andre for å snakke norsk. 

Vil du få historier og nyheter fra LIN?