Kirkens Bymisjon og LIN arrangerte sammen en markering ved Stovner Frivilligsentral mandag, under FNs internasjonale dag mot rasisme. Under appellene ble det flere sterke historier om rasisme i Norge. (Akers Avis Groruddalens papiravis)

LIN bidro i Klar Tale sin valgavis for 2021. Målet med avisen er å formidle politikk og informasjon om valget på en enkel og lettlest måte. Sammen med flere av våre brukere, ble LIN intervjuet om hvorvidt innvandrerbefolkningen forstår norsk politikk.

Den 9. juni la regjeringen frem en ny strategi for hverdagsintegrering. Den har fokus på å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Arbeidet til frivillige organisasjoner blir løftet fram i strategien. Som en del av vårt program under Arendalsuka inviterte Frivillighet Norge til et webinar den 19.8. for å diskutere hva strategien betyr for de enkelte organisasjonene.

Konsekvensene av innvandrerkvinner med fullt arbeid både hjemme og på jobben var et av temaene da LIN feiret kvinnedagen på Furuset.

Rabia Musavi forteller om kvinner som river seg i håret etter å ha søkt jobber, men som gang på gang ikke lykkes. Musavi leder organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN). Hvert år hjelper de hundrevis av minoritetskvinner med å finne en vei inn i det norske samfunnet. Enten det er norskkurs, arbeidsveiledning eller nettverksbygging.

Da Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) arrangerte grøntmarked på Furuset, brettet Rayyan (7) opp ermene og slapp fantasien løs.

LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) har i minst ti år tilbudt norskkurs for innvandrere. Men i år fikk de ikke tilskudd, til tross for at de har over 200 personer på venteliste.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?