Den siste tiden har LIN holdt foredrag om vold i nære relasjoner for 15 klasser ved voksenopplæringer i Oslo, Drammen og Tønsberg. I disse foredragene snakker vi om hvordan vi kan hjelpe hvis en venn forteller at de opplever vold hjemme. Vold kan ramme alle, og det er viktig at vi vet hvordan vi og samfunnet kan hjelpe.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som berører mange, uavhengig av bakgrunn eller livssituasjon. Det kan være fysisk, psykisk, økonomisk, eller seksuell vold, og alle typer vold kan ha ødeleggende konsekvenser for de som rammes. Derfor er det viktig at vi alle har kunnskap om hvordan vi kan støtte og hjelpe de som opplever vold.

Under foredragene har vi tatt tak i myter som:

  • Psykisk vold er ikke straffbart: Dette er feil. Psykisk vold er en alvorlig form for mishandling som kan være straffbar. Eksempler er tvang og trusler.
  • Man må anmelde vold til politiet før man kan få helsehjelp: Dette er en misforståelse. Helsevesenet har en plikt til å hjelpe alle som opplever vold, uavhengig av om det er gjort en politianmeldelse.
  • Man står alene i møte med vold: Det finnes mange ressurser og støttetilbud tilgjengelig. Ingen skal måtte stå alene i møte med vold.

Vi takker Konfliktrådet og Oslo kommune for muligheten til å dele denne viktige informasjonen med voksne innvandrere. Gjennom dette samarbeidet har vi kunnet nå ut til et bredere publikum og skape et tryggere miljø for de som er berørt.

Er du interessert i å få besøk av oss etter sommeren? Vi tilbyr foredrag til voksenopplæringer som ønsker å lære mer om hvordan de kan støtte personer som opplever vold i nære relasjoner. Book oss på ingvild@linorg.no for å avtale et foredrag. Sammen kan vi gjøre en forskjell og bidra til et tryggere samfunn for alle.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?