LIN feirer 14 år!

Fjorten år, to navn, to lokaler, fire logoer, brukere fra utallige ulike land og en rekke kompetente ansatte. Dette er noen av momentene som har preget LIN gjennom de siste fjorten årene. 

I forbindelse med at LIN fyller 14 år, har vi tatt et sentimentalt tilbakeblikk og pratet med Bibi Musavi, grunnleggeren av LIN. Tilbake i 2009 grunnla Musavi LIN under navnet “Alna Kvinnegruppe”. Hun så et sterkt behov for et inkluderende hjelpetiltak i samfunnet rettet mot innvandrergrupper. Spesielt kvinner var isolert fra samfunnet og hadde få muligheter til å bli aktive samfunnsborger.  

Fra kvinner til familie og menn  

Musavi forteller at i starten var deltakerne på LIN hovedsakelig kvinnelige førstegangsinnvandrere som sto utenfor det norske samfunnet. Mange kom fra EØS-landene og manglet både hjelpetilbud og rettigheter. LIN sin målgruppe er en gruppe som sjeldent er synlig i den offentlige debatt. Dermed fikk LIN tidlig en rolle som talerør for minoritet til majoritet. I dag kommer mange av deltakerne hos LIN fra utenfor EØS-landene. Uavhengig av hvor behovet er størst, er samfunnsoppdraget like viktig.  

Alna Kvinnegruppe utviklet seg i takt med behovet og etterspørselen i samfunnet. Viktigheten av tiltak som bidro til å styrke hele familier ble etter hvert tydelig. I 2016 åpnet LIN opp tilbud for menn. Uavhengig av målgruppe var fortsatt dynamiske tilbud kjernen. Tilpassede tilbud til den enkelte har vært gjennomgående. 

Bibi Musavi, grunnleggeren av LIN

Prosjekter med mening 

Dynamiske prosjekter er kjernen i LIN sitt arbeid. I takt med samfunnet endres behovene til målgruppen, og prosjektene følger etter. Likevel har LINs aktiviteter og kurs alltid hatt en klar rød tråd. Alle prosjekter skal bidra til at innvandrergrupper blir inkludert i samfunnet. Dette målet kan nås gjennom mange ulike tiltak, som å jobbe mot negativ sosial kontroll, barnefattigdom eller økt sysselsetting. ​

– Det handler om å bli sett og hørt, noen som kan hjelpe deg videre med livets utfordringer. Alle trenger en hjelpende hånd iblant, sier Musavi. 

Gjennom tidene har LIN funnet suksessoppskriften for å lykkes med sine tilbud. Visjonen fremover er å være et enda tydeligere talerør for minoritetsbefolkningen, og skape resultatorienterte kurs i skjæringspunktet mellom kompetanse og nettverk. 

Stått på egne bein  

Musavi er stolt av alt LIN har fått til på egenhånd, uten å være tilknyttet en moderorganisasjon.  

– LIN har blitt en ganske slagkraftig organisasjon. Vi har fått god mottakelse fra dag én, blitt invitert på seminarer, til å holde foredrag og sitte i nettverk, uten «faddere». Jeg tror dette viser at det har vært en mangel på organisasjoner som oss.  

Spesielt for LIN har vært evnen til å se det store bildet. Musavi peker på at organisasjonen alltid har kjempet for å fremme de viktige stemmene som rører seg blant minoritetsbefolkningen, men som ikke blir hørt. Hun mener LIN er like aktuell i dag som for elleve år siden.  

– Minoritetsbefolkningen vokser, dermed kommer utfordringene til å øke. Behovet for hjelp vil være der i mange år fremover. 

Prosjekter er kjernen i LIN sitt arbeid og alle våre prosjekter skal bidra til at innvandrergrupper blir inkludert i samfunnet. Her fra "Munnbind med mening".
Foto: Ingar Sørensen

Stabilitet for de svakeste  

En felles utfordring for LIN gjennom årene har vært mangel på stabile midler fra tilskuddsgivere. Musavi mener dette har bidratt til uforutsigbarhet til både organisasjonens ansatte og brukerne.   

– Brukere av LIN har behov for stabilitet. Kanskje gjelder dette spesielt minoritetsbefolkningen som ofte lever med mye usikkerhet som ny i et ukjent land.  

Musavi trekker frem norskkursene hos LIN som et eksempel. Dette har så å si vært et fast tilbud gjennom tidene. Brukere av LIN har stor tillit til kursene, og ventelistene er lange. Når tilskuddsgivere plutselig trekker støtte til kurs som innvandrergrupper regner med og setter pris på, står alle igjen som spørsmålstegn. Forutsigbarhet er spesielt viktig når du skal inkluderes i et nytt samfunn.  

Et annet særegent trekk ved LIN er at organisasjonen alltid har gitt det lille ekstra. Til alle døgnets tider ringer nye landsborgere med alt fra hverdagsspørsmål til livskriser. Deltakerne regner med at LIN er der og støtter i alle livets faser, og vet at terskelen er lav for og ta kontakt. Som mellomledd og talerør stiller alltid LIN opp, selv om det går utenfor stillingsbeskrivelsen.  

Musavi er stolt over den stabile posisjon LIN har blant Oslos minoriteter.  

– Vi har vært stabile, og holder alltid det vi lover. Folk stoler på LIN. Vi er alltid der, og tar vare på deltakerne våre og deres historier. 

Hun trekker frem at det alltid har vært viktig med stabilitet overfor brukere. Uavhengig av uforutsigbare finanseringer, har vi aldri latt det gå utover LIN «familien». Denne tilliten har Musavi dyrket frem som hjertet av LIN.  

– Mange ser på oss som en veileder for å manøvrere seg i det offentlige hjelpeapparatet. De tør å utlevere alt om seg selv til oss, uten å frykte at denne tilliten blir misbrukt, sier Musavi.  

LIN feirer 14 år som organisasjon. Et av våre høydepunkt som organisasjon var når vi mottok OXLO-prisen i 2020 for arbeidet vårt. Foto: Ingar Sørensen

Ny adresse i hjertet av Oslo  

LIN har i mange år holdt til på Furuset. I sommeren 2020 flyttet LIN til Møllergata. Sentral beliggenhet skal bidra til å gjøre LIN mer tilgjengelig for hele Oslo. Minnene og nettverket fra Furuset er med på flyttelasset. Det nye lokalet omkranses av kollektivtrafikk fra hele Oslo. Dermed er veien kort, og døren alltid åpen for hele LIN-familien. 

Sentrumsnær adresse er en del av satsingen på å nå ut til enda flere brukere. På tvers av religion, etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn, og ikke minst boadresse. De nye lokalene har alle fasiliteter på plass. Med en varm og lun innredning, godt opplyste klasserom og moderne skjermer ligger alt til rette for at deltakere hos LIN skal trives. 

Vil du få historier og nyheter fra LIN?