Årets kvinnekonferanse

Konferansen skal være en viktig arena for å styrke kvinners posisjon i samfunnet. Det siste halvåret har vi opplevd at alt blir dyrere, både strøm, drivstoff og mat. I tillegg er lånerentene på vei oppover. Mange er derfor bekymret for økonomien sin. Dette gjelder i høyeste grad også kvinner.

Vi ønsker å gi kvinner inspirasjon til å være endringsaktører i møte med sine utfordringer.

Konferansen skal være et fint sted hvor vi kan bli inspirert og lære av hverandre. Målet for konferansen er å få flere kvinner engasjert i deres egen privatøkonomi. Er du klar for å lære mer om dette?

Du finner hele programmet her:
https://osskvinner.no/kvinnekonferanse-2022/  

Programmet blir streamet. Konferansen med underteksting på flere språk blir tilgjengelig i etterkant for alle.

Hjertelig Velkommen,

Hilsen #Osskvinner nettverket, Latinamerikansk forening, Latinamerikansk forening studentlag, polonia.no, Finansmarkedfondet, og LIN- Likestilling, inkludering og nettverk!

Vil du få historier og nyheter fra LIN?