LIN har i lang tid etterspurt at integreringspolitikken ser hver enkelt, og gjør individuelle tilpasninger. Alle mennesker er ulike, og dermed kreves ulike ordninger for å bli inkludert i arbeidslivet. At introduksjonsordningen har fått større fokus på individuell tilpasning er på høy tid. Dette er særlig viktig i en hverdag preget av pandemi og usikkerhet. Likevel savner LIN at det offentlige samarbeider med innvandrerorganisasjoner. Et mer fleksibelt introduksjonsprogram betyr ikke at integreringsarbeidet er ferdig ved programslutt. Det er fortsatt lang vei å gå for å bli inkludert i samfunnet. Her er det viktig å bruke frivillige organisasjoner som har nær kontakt med målgruppen. 

Hos LIN er det mange som møter på utfordringer, også etter introduksjonsprogrammet. Vi kan ta over og veilede videre basert på vår unike innsikt. Spesielt kan vi tilby et nettverk som gir motivasjon og opprettholder språk. På LIN ser vi mange som har fullført introduksjonsprogrammet, men som har mistet språket fordi de ikke blir inkludert i nettverk hvor de får den praktiske treningen de trenger. Det er også hjerteskjærende historier om en tøff hverdag preget av sosial ekskludering. Vi tror på at tettere kontakt og bruk av innvandrerorganisasjoner kan gi bedre tilbud og avlaste det offentlige.  

Vil du få historier og nyheter fra LIN?