Deltakerne på årets norskkurs og samarbeidspartner Maskineriet. Kurset er på norsknivå A2/B1. Foto: LIN 

– Det er gledelig for LIN å kunne arrangere norskkurs. Vi vet fra brukerne våre at det er et stort behov for å friske opp og styrke norskferdigheter etter pandemien. Andre har nylig kommet til Norge, og derfor ønsker vi i LIN å hjelpe dem på vei med både norskkunnskap og samfunnsfag slik at de kan delta aktivt i samfunnet, forteller Ingvild, som leder norskkurset på LIN. 

Ikke alle har tilgang eller mulighet til å delta på norskkurs. Derfor ønsket LIN å tilby et gratis kurs for de som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Med den pågående flyktningstrømmen fra Ukraina ser man igjen et økende behov for tilbud som kan starte opp raskt. Det er viktig for LIN at kurset er lavterskel og tilpasses brukernes situasjon. 

Årets deltakere består av blant annet flyktninger fra Ukraina, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Til felles har alle et ønske om å lære norsk, men ikke tilgang på offentlige tilbud eller råd til å betale for private kurs. 

En av de som fikk plass på årets kurs er Eirini fra Hellas. Hun meldte seg på kurset for å bli bedre i norsk, og på den måten få innpass i arbeidsliv og samfunn, og møte nye mennesker. 

– Muligheten LIN gir meg i organisasjonen er fantastisk for meg. Gjennom norskkurs åpnes en ny vei for livet mitt i Norge! Å lære norsk vil gi meg mot, styrke og vilje til å finne en jobb innen mitt fagfelt, sier Eirini. 

LIN mener det er viktig å bygge opp tillit til deltakerne. Derfor strekker vi oss alltid langt for å få alle som vil med. Anna har nylig kommet fra Ukraina og setter stor pris på tilbudene hos LIN. 

– Jeg synes det er hyggelig å delta på norskkurs. Jeg tror dette kurset vil gi en mulighet til å finne en jobb, sier Anna. 

Samarbeid med Maskineriet 

LIN mener at samarbeid er viktig for å ha et sterkt sivilsamfunn. I tillegg til å samarbeide med andre organisasjoner og det offentlige ser også LIN etter samarbeid med private aktører. LINs norskkurs ble realisert takket være LINs nye samarbeidspartner, callsenter-bedriften Maskineriet AS. De har sponset årets kurs. Under koronapandemien hadde Maskineriet i oppdrag å betjene innreiseregistrert. De hadde ansatte som besvarte samtaler på seks til åtte ulike språk. De ønsket å kunne tilby norskkurs til disse for å hjelpe dem videre. 

– Vi fikk anbefalt LIN, og etter et møte var det helt naturlig å samarbeide om dette. Jobben LIN utfører imponerer oss og er en jobb vi i Maskineriet ønsker å støtte. Når vi i tillegg kan tilby noen av våre ansatte norskkurs, ja da var ikke det noe vanskelig valg, forteller Sverre Torjuul, som er HR-direktør og partner i Maskineriet. 

Som samarbeidspartnere er det viktig å dele visjon og mål. LIN og Maskineriet deler ambisjonen om å skape inkluderende samfunn og arbeidsplasser. Sverre mener det er viktig å kunne gi muligheter til mennesker gjennom arbeidserfaring. De ønsker at samarbeidet med LIN skal gi flere mennesker erfaring fra arbeidslivet, enten hos dem eller andre steder. 

Brukere hos LIN får alltid hjelp på ulike måter for å nå sine mål. De som for eksempel ønsker å bli bedre i norsk for å få jobb, får også tilbud om karriereveieldning andre arbeidsrettede kurs, som arbeidstrening eller mentorprogram. Alt etter behov. 

– Jeg gleder meg til å følge den gjengen som nå har startet på norskkurs og det videre samarbeidet med LIN. Allerede nå ser vi at noen av våre ansatte også kan være aktuelle for mentorprogrammet til LIN, fortsetter Sverre. 

En fellesnevner for alle kurs og tilbud på LIN er likestilling og inkludering. Alle kan melde seg på aktiviteter, uansett kjønn, etnisitet eller religion. 

– Jeg er kjempeimponert over den jobben LIN gjør hver dag for å skape inkludering og likestilling. Hvis vi sammen med LIN kan få gode medarbeidere til Maskineriet, så er dette både lønnsomt for oss, samfunnet og den personen det gjelder, mener Sverre. 

LIN er takknemlige for Maskineriet sin støtte. Vi gleder oss til videre samarbeid!

Vil du få historier og nyheter fra LIN?