LIN jobber mot sosial kontroll og vold i nære relasjoner. Særlig under pandemien har vi erfart at dette har blitt et økende problem. 

Covid-19 pandemien har påvirket lokalsamfunn og økonomier verden rundt. En spesielt utsatt gruppe har vært kvinner og barn. Usikkerhet, tap av arbeidsplasser og nedstenging av skoler har økt risikoen for vold og overgrep i hjemmet, mens veien til hjelpetilbud har blitt lengre. Rapporter fra Politiet viser at spesielt minoritetskvinner har hatt mindre kontakt med krisenstre. 

En landsomfattende studie publisert av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) i 2020, viser at 15 % av ungdommene i undersøkelsen har opplevd minst én form for vold eller overgrep ukene skolen var stengt. Den hyppigste formen for vold var psykiske overgrep, etterfulgt av blant annet vitne til vold i hjemmet og seksuelle overgrep av en voksne. Undersøkelsen viser også til en kjønnsforskjell hvor jenter var mer utsatt for nesten alle former for vold og overgrep sammenlignet med gutter. 

Innledere: 

  • Else-Marie Augusti, forsker fra Nasjonalt Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress
  • Astri Johanne Holm, seksjonsleder i Politiet for etterforskning av vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd
  • Susanne Devik Hope, nestleder for Barnevernvakta i Oslo

Vil du få historier og nyheter fra LIN?