Blant annet ser vi på hvordan rasisme er et hinder for flerkulturelle minoriteter på vei inn i arbeidslivet. Arbeidslivet oppleves ikke alltid like inkluderende, og vi vet at mange fortsatt diskrimineres i ansettelsesprosesser. Med tiltak som aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) samt prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader har vi kanskje kommet et steg videre, men hva gjenstår for å skape et inkluderende arbeidsliv? Og hvordan møter og snakker vi om de psykiske konsekvensene av rasisme?

Du møter: 

  • Saida Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • Marian Hussein (SV), vararepresentant på Stortinget
  • Ola Elvestuen (V), stortingsrepresentant
  • Lisa Esohel Knudsen, prosjektrådgiver i Minotenk
  • Brobyggere fra LIN som deler sin historie
  • Ordstyrer Alexandra Hagen Linnerud, kommunikasjonsrådgiver i LIN

Sted: Frivillighetsscenen - jubileumsscene, Kløckers plass i Arendal sentrum. 

Ca. 50 plasser.

Arrangementet vil også streames digitalt, både på Facebook og gjennom Arendalsuka. Det blir gjort opptak som deles i ettertid.

Trykk her for mer informasjon

Vil du få historier og nyheter fra LIN?