Debatten ble engasjerende, interessant og meningsfull. I første del av debatten stilte LIN-brobyggerne Andrea, Rania og Akaliya spørsmål til panelet. Spørsmålene omhandlet diskrimnering av utenlandsklingende navn ved ansettelser, og tendensen med at minoritetskvinner med høyere utdanning får jobber de er overkvalifisert for. Dette tente et stort engasjement hos panalet. Det ble blant annet diskutert effekten av anonyme søknader, regjeringens inkluderingsdugnad og buzz-ord som mangfoldsledelse. 

Brobygger Akaliya spurte hvordan de som har falt utenfor det offentlige støtteapparat skal få hjelp til å kvalifisere seg. Dette tok oss inn på neste del av arrangementet, nemlig hvordan rasisme og diskriminering påvirker den psykiske helsen. Her delte Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk faglige perspektiver. Videre diskuterte panelet om vi har et likeverdig psykisk helsetilbud. 

Disse deltok: 

  • Saida Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • Marian Hussein (SV), vararepresentant på Stortinget
  • Ola Elvestuen (V), stortingsrepresentant
  • Lisa Esohel Knudsen, prosjektrådgiver i Minotenk
  • Brobyggere fra LIN som deler sin historie
  • Ordstyrer Alexandra Hagen Linnerud, kommunikasjonsrådgiver i LIN

Tusen takk til panelet, LINs brobyggere Andrea, Rania og Akaliya, og ikke minst alle som så på! 

Det var mange som møtte opp på jubileumsscenen i Arendal for å se arrangementet.

LINs sydamer sydde stilige handlenett med personlig broderier til paneldeltakerne. De fikk litt av hvert i nettet, blant annet Minotenks bok "Håndbok mot rasisme" som lanseres 1. september. Boka omhandler blant annet rasisme og diskriminering i arbeidslivet og de psykiske følgende av å bli utsatt for hatefulle ytringer.   

Vil du få historier og nyheter fra LIN?