Viktige oppdateringer fra koronavaksinasjonsprogrammet

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen.

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan få ny oppfriskningsdose av koronavaksine om de ønsker det.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere anbefalt at du bør ta en oppfriskningsdose av koronavaksine før kommende høst- vintersesong om du er 65 år eller eldre, 18-64 år med risiko for alvorlig koronasykdom, 12-17 år med enkelte alvorlige sykdommer, eller er gravid i 2. eller 3. trimester.

Det er nå åpnet opp for at også andre i aldersgruppen18-64 år kan ta en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. At det nå åpnes opp for at flere kan få en ny oppfriskningsdose, betyr ikke at FHI mener at alle mellom 18 og 64 år bør ta en ny dose, men at det er mulighet for de som selv ønsker det. Du må selv ta kontakt med kommunen du bor, eller oppholder deg i, hvis du ønsker oppfriskningsdose.

FHI vurderer at sjansen for å bli alvorlig syk av covid-19 er lav for personer 18-64 år som ikke har kjente risikofaktorer for alvorlig koronasykdom. FHI mener at nytten av ny oppfriskningsdose vilvære lav. Det er fordi de fleste som så langt har tatt de dosene fortsatt har god beskyttelse mot å bli alvorlig syk. Mange har i tillegg nylig gjennomgått infeksjon med covid-19 som også vil gi bedre beskyttelse.

Det kan likevel være andre behov som kan gjøre at noen har et ønske om eller behov for å ta ny oppfriskningsdose. Eksempler kan være reise, ønske å beskytte personer rundt deg, eller at du ønsker å redusere sjansen for plagsom sykdom.

Tilbudet kan være mer aktuelt for de eldste ialdersgruppen 18-64 år, og særlig du som til nå kun har fått to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen.

Det er derfor viktig å vurdere nytten av en ny dose opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Les mer om risikofaktorer for alvorlig koronasykdom:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fakoronavaksine/#risikogrupper 

Les mer om anbefalingene om oppfriskningsdose:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser 

Vil du få historier og nyheter fra LIN? 

"}}],"props":{}},{"name":"60c8b46520c05a24a9d83460_1","component":"ActionBanner","children":[],"props":{"text":"

Vil du få historier og nyheter fra LIN? 

\n","backgroundImage":{"ref":"60c0a84c7929bb265d403b50","caption":"","filename":"IngarSørensen-5 (1).jpg","type":"image/jpeg","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","focus":{}},"Variant":"B","imagePosition":"Venstre","fields":[{"id":"c8e7a883-41eb-4081-bbd4-52064ec6c84b","key":"field","name":"email","type":"email","label":"E-postadresse","richLabel":"","required":true}],"consentText":"

* Ja, jeg samtykker at LIN kan lagre min informasjon og sende meg markedsføring på epost i henhold til personvern

\n","multipart":false,"buttonText":"Meld deg på","action":"https://api.profiler.marketing/campaigns/60b4ba1b630a3d00047a3c1e/collectors/60b4ba2c630a3d00047a3c1f/collect","thankYouText":"

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev! 

\n"}},{"name":"footer_1","component":"Footer","children":[],"props":{}}],"footer":[]},"globalProps":{"header":{"logoLeft":true,"menuItemList":[{"id":"8beefa7f-2505-4eb4-a29e-af86b2cc8286","key":"menuItem","page":{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674553856/nklzebprhhzbcyfpsbuu.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674556680/cofjtchv3sq0dwljmefl.png","alt":"Om oss ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Apr 08 2024 14:49:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"6f6fd7e2-7967-4690-909a-3564f3afde74","key":"menuItem","page":{"_id":"60b638ef7a765e4c70cff54e","title":"Formål","slug":"formal","url":"/om-oss/formal","plug":{"title":"Formål","excerpt":"Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig\nav bakgrunn.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/icujywrfqzpivpn5ugd2.jpg","alt":"Formål","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/icujywrfqzpivpn5ugd2.jpg","alt":"Formål","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Apr 23 2024 15:10:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 15:41:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 15:41:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Hvem er LIN? "},{"id":"716dd7c7-aa91-4440-8124-80b736830343","key":"menuItem","page":{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674553856/nklzebprhhzbcyfpsbuu.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674556680/cofjtchv3sq0dwljmefl.png","alt":"Om oss ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Apr 08 2024 14:49:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Ansatte og styret "},{"id":"c5e50d5a-b2aa-4dc9-8606-ca1ede92fd51","key":"menuItem","page":{"_id":"6167eb612bea45641b20974f","title":"Brukerutvalget","slug":"brukerutvalg","url":"/om-oss/brukerutvalg","plug":{"title":"Brukerutvalget","excerpt":"LIN er en brukerorganisasjon. Det vil si at våre brukere er med å medvirke til at våre tilbud og kurs er tilpasset brukernes behov. Utvalget består av tidligere eller nåværende brukere av LIN. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1655732558/tiwwj1brxweuv5t2vunu.jpg","alt":"Brukerutvalget","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1655732558/tiwwj1brxweuv5t2vunu.jpg","alt":"Brukerutvalget","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 29 2024 14:22:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Oct 14 2021 10:33:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Oct 14 2021 10:33:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"LIN sitt brukerutvalg"},{"id":"0d4b1276-8118-4af6-939a-1202711e28bd","key":"menuItem","page":{"_id":"60c0a8707929bb265d403b54","title":"Vårt arbeid","slug":"vart-arbeid","url":"/om-oss/vart-arbeid","plug":{"title":"Vårt arbeid","excerpt":"Les om hva vi gjør på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Mar 13 2024 10:32:58 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"7f968230-7459-42fd-aa85-9720fcc0bddb","key":"menuItem","page":{"_id":"60b63e2e7a765e4c70cff65e","title":"Våre samarbeidspartnere","slug":"vare-samarbeidspartnere","url":"/om-oss/vare-samarbeidspartnere","plug":{"title":"Våre samarbeidspartnere","excerpt":"Vi er stolte over våre samarbeidspartnere. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Våre samarbeidspartnere","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Våre samarbeidspartnere","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Aug 24 2022 14:27:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 16:03:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 16:03:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Samarbeidspartnere"},{"id":"6a698dbb-b071-464a-a190-cd7d531d19fd","key":"menuItem","page":{"_id":"614065ffdadea52841d84c35","title":"Tilbakemeldinger","slug":"tilbakemeldinger","url":"/om-oss/tilbakemeldinger","plug":{"title":"Tilbakemeldinger","excerpt":"Les hva deltakere på LIN synes om oss! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/k9m9c54hrtxbihsq1fpn.jpg","alt":"Tilbakemeldinger","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/k9m9c54hrtxbihsq1fpn.jpg","alt":"Tilbakemeldinger","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Aug 01 2023 13:39:39 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Sep 14 2021 11:06:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Sep 14 2021 11:06:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Tilbakemeldinger"}]},{"id":"4117448e-a701-4139-a73f-4d1d57255a54","key":"menuItem","page":{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jul 12 2021 14:18:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"c40e07ca-02a9-4337-9457-cd8469619f76","key":"menuItem","page":{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jul 12 2021 14:18:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Alle kurs"},{"id":"066d6df6-8044-4308-9b2c-850817185b0c","key":"menuItem","page":{"_id":"6093f68bf7e2487ab4c6679c","title":"Meld deg på brobygger-kurs!","slug":"brobygger-kurs","url":"/kurs/brobygger-kurs","plug":{"title":"Meld deg på brobygger-kurs!","excerpt":"Vil du bli brobygger? Som brobygger lærer du om norsk samfunn og arbeidsliv, får et nettverk og hjelper andre. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674553761/en9kuuudhtbh9rpssd2t.jpg","alt":"Meld deg på brobygger-kurs!","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674553856/nklzebprhhzbcyfpsbuu.jpg","alt":"Meld deg på brobygger-kurs!","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Jan 18 2024 10:09:14 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu May 06 2021 16:00:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 06 2021 16:00:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Brobygger-kurs"},{"id":"a52dbfd7-c5c0-4958-8179-d87d0d8b38a5","key":"menuItem","page":{"_id":"608a823b1638627a9895bb1b","title":"Arbeidstreningskurs","slug":"arbeidstreningskurs","url":"/kurs/arbeidstreningskurs","plug":{"title":"Arbeidstreningskurs","excerpt":"Trenger du hjelp med å få jobb? Ønsker du å lære å sy, få din første arbeidserfaring i Norge og en referanseperson? Vi søker nå etter nye deltakere til arbeidstrening. Målgruppen for tiltaket er innvandrerkvinner som har vært uten jobb lenge, og som trenger hjelp til å komme seg ut i jobb. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1709041848/65dde8b77a79b57667d1d311-Foto%20Ingar%20S%C3%B8rensen-16%20%282%29.jpg","alt":"Arbeidstreningskurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1709041848/65dde8b77a79b57667d1d311-Foto%20Ingar%20S%C3%B8rensen-16%20%282%29.jpg","alt":"Arbeidstreningskurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Feb 27 2024 15:08:14 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 11:54:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 11:54:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"5f07d22b-f998-4e69-a3ef-f9d578453bed","key":"menuItem","page":{"_id":"608a9c5a1638627a9895bb67","title":"Norskkurs nivå A2 og B1","slug":"norskkurs","url":"/kurs/norskkurs","plug":{"title":"Norskkurs nivå A2 og B1","excerpt":"I samarbeid med NoTe - Norwegian Teaching tilbyr LIN norskkurs nivå A2 og nivå B1 våren 2024. Meld deg på i dag!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Norskkurs nivå A2 og B1","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Norskkurs nivå A2 og B1","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Apr 25 2024 12:17:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 13:45:30 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 13:45:30 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Norskkurs"},{"id":"0af85996-4648-4bd8-9cd2-90ae2af9e5c4","key":"menuItem","page":{"_id":"6140a0e78fddf22895dc83cc","title":"Mentorordning","slug":"mentorordning","url":"/kurs/mentorordning","plug":{"title":"Mentorordning","excerpt":"Har du høyere utdanning og leter etter jobb? LIN tilbyr mentorordning i 2024. Vi matcher deg med en mentor som har samme kompetanse som deg. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1653477871/o8hdprakodfphxpygkpw.jpg","alt":"Mentorordning","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1653477871/o8hdprakodfphxpygkpw.jpg","alt":"Mentorordning","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Apr 11 2024 13:49:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Sep 14 2021 15:17:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Sep 14 2021 15:17:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"9eb9ac83-39b9-42e5-a43c-ab1c39287e90","key":"menuItem","page":{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 03 2022 16:21:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"29df3cb4-5b63-415d-8a67-42ca733b41c7","key":"menuItem","page":{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 03 2022 16:21:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Alle aktiviteter og tilbud"},{"id":"be3be285-5a53-421b-80d3-04cdb5a73a97","key":"menuItem","page":{"_id":"60afa96a7dc4546b0c9d6699","title":"Karriereveiledning","slug":"karriereveiledning","url":"/aktiviteter/karriereveiledning","plug":{"title":"Karriereveiledning","excerpt":"I samarbeid med Jobb X får alle medlemmer av LIN gratis hjelp til å skaffe seg jobb. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064655/6128d00eba77132376e0966f-KarriereVeil.svg","alt":"Karriereveiledning","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064850/6128d0d1ba77132376e0967a-KarriereVeil.svg","alt":"Karriereveiledning","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 16 2023 13:19:03 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu May 27 2021 16:15:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 27 2021 16:15:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"menuItemList":[]},{"id":"29d9c74c-a0bb-4d22-9804-0c09a17076d8","key":"menuItem","page":{"_id":"60af874b7dc4546b0c9d6616","title":"Rettshjelp","slug":"rettshjelp","url":"/aktiviteter/rettshjelp","plug":{"title":"Rettshjelp","excerpt":"Trenger du hjelp fra en advokat? Har du blitt utsatt for diskriminering eller rasisme, og trenger hjelp? Ta kontakt med oss! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064625/6128cff056e96923b96cd1a2-JuridiskR%C3%A5d.svg","alt":"Rettshjelp","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064616/6128cfe7ba77132376e09664-JuridiskR%C3%A5d.svg","alt":"Rettshjelp","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Apr 15 2024 12:09:36 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu May 27 2021 13:49:31 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 27 2021 13:49:31 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"89a2e74b-a116-43b1-818a-5497b3b9caf9","key":"menuItem","label":"Hobbyverksted","page":{"_id":"63ee339a048f2b467b821133","title":"Hobbyverksted","slug":"hobbyverksted","url":"/aktiviteter/hobbyverksted","plug":{"title":"Hobbyverksted","excerpt":"Liker du å male, tegne og være kreativ?\nBli med på hobbyverksted på LIN! Her kan du være kreativ, få nye venner og samtidig praktisere norsk. Hver tirsdag kl 09.30-11.30.\nTa gjerne med deg venner og barn. Det er åpent for alle!\n","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1677866381/uplhlqagewijtmppsmr3.jpg","alt":"Hobbyverksted","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1677866381/uplhlqagewijtmppsmr3.jpg","alt":"Hobbyverksted","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Apr 11 2024 13:48:29 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Feb 16 2023 14:46:02 GMT+0100 (Central European Standard Time)","created":"Thu Feb 16 2023 14:46:02 GMT+0100 (Central European Standard Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"ddca9acf-f120-44d0-b3ef-7d422c4bd75b","key":"menuItem","label":"Svømmekurs","page":{"_id":"60afb1a47dc4546b0c9d66bd","title":"Svømmekurs","slug":"svommekurs","url":"/aktiviteter/svommekurs","plug":{"title":"Svømmekurs","excerpt":"LIN tilbyr årlig svømmekurs for kvinner i Oslo som ikke kan svømme. Kurset er alltid veldig populært. Meld deg på i dag!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064508/6128cf7cba77132376e0964e-Sv%C3%B8mmekurs.svg","alt":"Svømmekurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064508/6128cf7cba77132376e0964e-Sv%C3%B8mmekurs.svg","alt":"Svømmekurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Mar 21 2024 12:45:21 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu May 27 2021 16:50:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 27 2021 16:50:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"33abf7c5-496f-4e2c-ad46-aa5f03f82cda","key":"menuItem","page":{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Foredrag ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Foredrag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Feb 16 2023 12:30:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"e9a6ba4f-4040-45c3-941d-ca5c3c263e7e","key":"menuItem","page":{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Foredrag ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Foredrag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Feb 16 2023 12:30:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Alle foredrag"},{"id":"84610bdc-af4e-4110-a074-bed0b23bc77f","key":"menuItem","page":{"_id":"60bdfed5a243591904065aca","title":"Flerkulturell forståelse","slug":"flerkulturell-forstaelse","url":"/foredrag/flerkulturell-forstaelse","plug":{"title":"Flerkulturell forståelse","excerpt":"I et Norge som blir stadig mer mangfoldig er flerkulturell forståelse nødvendig i alle samfunnsledd. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Flerkulturell forståelse","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Flerkulturell forståelse","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Feb 16 2023 12:39:11 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 13:11:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 13:11:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"3ab27d65-159c-4717-a658-11b8724eba84","key":"menuItem","page":{"_id":"60be0af0a243591904065c13","title":"Kunnskap og integrering","slug":"kunnskap-og-integrering","url":"/foredrag/kunnskap-og-integrering","plug":{"title":"Kunnskap og integrering","excerpt":"LIN har god erfaring om hvor viktig Kunnskap og kvalifisering er for å oppnå en vellykket integreringsprosess.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623067885/e2nulu6ukjwscoshbutz.jpg","alt":"Kunnskap og integrering","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623067885/e2nulu6ukjwscoshbutz.jpg","alt":"Kunnskap og integrering","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Jun 24 2021 15:47:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 14:02:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 14:02:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"82cf75c7-3d10-4d9c-8492-d9e37552471f","key":"menuItem","page":{"_id":"60be1e7199718219283422ce","title":"Rasisme og diskriminering","slug":"rasisme-og-diskriminering","url":"/foredrag/rasisme-og-diskriminering","plug":{"title":"Rasisme og diskriminering","excerpt":"Det er viktig at samfunnet belyser og slår ned på hatefulle ytringer. Hatefulle ytringer kommer i mange ulike former, også på internett. LIN jobber aktivt med å bekjempe rasisme på individuelt og strukturelt nivå. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676545806/uzmlrin59sfukjukh9ff.webp","alt":"Rasisme og diskriminering","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676545806/uzmlrin59sfukjukh9ff.webp","alt":"Rasisme og diskriminering","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Mar 02 2023 11:07:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 15:26:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 15:26:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"c4450315-1e02-46c0-81bb-41b823722d0f","key":"menuItem","page":{"_id":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","title":"Aktuelt","slug":"aktuelt","url":"/aktuelt","plug":{"title":"Aktuelt","excerpt":"Les om hva som skjer på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Nov 15 2022 18:12:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"83ddbcae-9e8d-47e1-a723-146f366937bf","key":"menuItem","page":{"_id":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","title":"Aktuelt","slug":"aktuelt","url":"/aktuelt","plug":{"title":"Aktuelt","excerpt":"Les om hva som skjer på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Nov 15 2022 18:12:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Nyheter og arrangementer","menuItemList":[]},{"id":"83be742a-f71c-4094-98f4-9bc30a96826a","key":"menuItem","page":{"_id":"60c8ae6341bc2b24e6130e59","title":"LIN i media","slug":"lin-i-media","url":"/aktuelt/lin-i-media","plug":{"title":"LIN i media","excerpt":"Les omtale av LIN i media. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677673/kjk1fmvls30nliikscbf.jpg","alt":"LIN i media","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677673/kjk1fmvls30nliikscbf.jpg","alt":"LIN i media","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Mar 13 2024 14:43:11 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue Jun 15 2021 15:42:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 15 2021 15:42:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","parents":[{"_id":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","title":"Aktuelt","slug":"aktuelt","url":"/aktuelt","plug":{"title":"Aktuelt","excerpt":"Les om hva som skjer på LIN! "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"LIN i media"}]},{"id":"0f7e8497-19a7-4db1-afe9-4e5f448d57eb","key":"menuItem","page":{"_id":"615f0078d9d84d603987f84d","title":"Politikk","slug":"politikk","url":"/politikk","plug":{"title":"Politikk","excerpt":"LIN er et talerør for våre brukere og medlemmer i integreringsdebatten. Vi jobber aktivt med politisk påvirkning. Fortell oss hva du mener!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Mar 01 2023 20:23:55 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"078c56a9-c40c-4051-a5cf-c0d3e196496b","key":"menuItem","page":{"_id":"615f0078d9d84d603987f84d","title":"Politikk","slug":"politikk","url":"/politikk","plug":{"title":"Politikk","excerpt":"LIN er et talerør for våre brukere og medlemmer i integreringsdebatten. Vi jobber aktivt med politisk påvirkning. Fortell oss hva du mener!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Mar 01 2023 20:23:55 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Politisk arbeid"},{"id":"f258b690-5e09-4a77-9e31-36b8049f8877","key":"menuItem","page":{"_id":"627e076c29abca7d354049cf","title":"LINs politiske plattform 2022-2025","slug":"politisk-plattform-2022-2025","url":"/politikk/politisk-plattform-2022-2025","plug":{"title":"LINs politiske plattform 2022-2025","excerpt":"For å nå vår visjon og våre mål jobber LIN med politisk påvirkningsarbeid. Dette arbeidet bygger på vår politiske plattform. Den politiske plattformen er bygget på FNs bærekraftsmål og brukermedvirkning. Det vil si at våre brukere og medlemmer har gitt innspill til utarbeidelsen av plattformen. Innspillene bygger på deres behov, ønsker og refleksjoner rundt Norges integrerings- og inkluderingspolitikk. Sammen er vi et talerør for å fremme brukernes stemmer i den offentlige debatten. LINs politiske plattform er veiledende for våre innspill og uttalelser. Plattformen peker ut veien for å nå vår visjon og våre mål. LINs politiske plattform er vedtatt av årsmøtet 2022.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1629714323/pxwuhgmfc7xcwdqji5ld.jpg","alt":"LINs politiske plattform 2022-2025","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1629714323/pxwuhgmfc7xcwdqji5ld.jpg","alt":"LINs politiske plattform 2022-2025","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jun 07 2022 08:36:52 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Fri May 13 2022 09:23:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Fri May 13 2022 09:23:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"615f0078d9d84d603987f84d","parents":[{"_id":"615f0078d9d84d603987f84d","title":"Politikk","slug":"politikk","url":"/politikk","plug":{"title":"Politikk","excerpt":"LIN er et talerør for våre brukere og medlemmer i integreringsdebatten. Vi jobber aktivt med politisk påvirkning. Fortell oss hva du mener!"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"555ca8fd-0ef3-4cae-94dd-a1dc3c37ef48","key":"menuItem","page":{"_id":"60d45000ede60c6aea779897","title":"Bli frivillig","slug":"bli-frivillig","url":"/bli-frivillig","plug":{"title":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","excerpt":"For at samfunnet skal åpne igjen må flere vaksinere seg! LIN ønsker å nå ut til så mange som mulig, uavhengig av hvor de kommer fra, eller hvilket språk de snakker. Derfor trenger vi frivillige som kan bli med å stå på stand og gi ut informasjon på mange ulike språk. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641914857/imigclwlnoku96qssyjr.jpg","alt":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Bli frivillig","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 16 2023 14:06:38 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Klesreparasjon","menuItemList":[{"id":"46b3c6e0-fa28-4b2e-a320-204ea006760a","key":"menuItem","menuItemList":[],"page":{"_id":"63c9283f014f6e393220d63a","title":"Prisliste","slug":"prisliste","url":"/prisliste","plug":{"title":"Prisliste for klesreparasjon hos LIN","excerpt":"Prisliste for reparasjon av plagg på LIN.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1673000814/yh1efzdytt7whpvzvsx9.jpg","alt":"Prisliste for klesreparasjon hos LIN","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1673000814/yh1efzdytt7whpvzvsx9.jpg","alt":"Prisliste","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Feb 02 2023 17:10:20 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Jan 19 2023 12:23:43 GMT+0100 (Central European Standard Time)","created":"Thu Jan 19 2023 12:23:43 GMT+0100 (Central European Standard Time)","parents":[]}}]},{"id":"fb8ca1ee-9f8c-4408-8f11-039d99d026ad","key":"menuItem","page":{"_id":"60b495cd5ab36f3ff7f3b53a","title":"Kontakt oss","slug":"kontakt","url":"/kontakt","plug":{"title":"Kontakt oss","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622556711/fjgnk6qhj21iyrubcyq1.png","alt":"Kontakt oss","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622556646/bj6dxqk06hr5etcd0oj3.png","alt":"Kontakt oss","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu May 16 2024 14:00:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon May 31 2021 09:52:45 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon May 31 2021 09:52:45 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}}],"topMenuButtons":[{"id":"80236744-a0f9-46c2-9abe-21210982dbb0","key":"topMenuButton","label":"Engelsk","image":{"ref":"61812073aff8cc06a76fcc48","caption":"","filename":"world.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1635852403/61812073aff8cc06a76fcc47-world.svg","focus":{}},"url":"https://en.linorg.no"},{"id":"8ee665ec-06a1-47c8-8493-a3781357d77c","key":"topMenuButton","label":"Bli medlem","pageRef":null,"url":"https://www.linorg.no/produkt/medlemskap"},{"id":"708b3ec5-4e44-4180-bde0-6f6eb1a8b674","key":"topMenuButton","label":"Nyhetsbrev","pageRef":{"_id":"6124af7256e96923b96cbc76","title":"Meld deg på vårt nyhetsbrev","slug":"nyhetsbrev","url":"/nyhetsbrev","plug":{"title":"Nyhetsbrev","excerpt":"Lurer du på hva som skjer på LIN? Få nyheter om aktuelle arrangementer og tilbud på e-post. Du får også inspirerende historier fra våre LIN-brukere. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Nyhetsbrev","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Meld deg på vårt nyhetsbrev","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Apr 12 2022 09:09:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Aug 24 2021 10:36:02 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Aug 24 2021 10:36:02 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}}],"secondaryMenuItemList":[]},"footer":{"footerTop":[{"id":"b1db522b-4814-42fe-acb4-7fc54a3a6b9d","key":"footerTopField","label":"+47 216 46 463","icon":{"ref":"60b491285ab36f3ff7f3b50a","caption":"","filename":"call.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1622446376/60b491275ab36f3ff7f3b509-call.svg","focus":{}},"url":"tel:21646463"},{"id":"918a64c0-5b02-4b4d-8464-14a679eee463","key":"footerTopField","label":"post@linorg.no","icon":{"ref":"60b491455ab36f3ff7f3b50d","caption":"","filename":"message.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1622446405/60b491445ab36f3ff7f3b50c-message.svg","focus":{}},"url":"mailto:post@linorg.no"},{"id":"48ac127d-fcd2-4ed9-866e-ebef9d6b8f91","key":"footerTopField","label":"Bli medlem","icon":{"ref":"60b491855ab36f3ff7f3b514","caption":"","filename":"Approve.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1622446469/60b491855ab36f3ff7f3b513-Approve.svg","focus":{}},"pageRef":{"_id":"60d9a5daede60c6aea77c07f","title":"Bli medlem","slug":"bli-medlem","url":"/bli-medlem","plug":{"title":"Bli medlem","excerpt":"Som LIN-medlem får du gratis bruk av våre hjelpetilbud og prioritert plass på våre kurs. Du får også mulighet til å bli med på organisasjonsutvikling og støtter LINs arbeid. Bli medlem nå!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Bli medlem","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Bli medlem","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Apr 08 2024 10:02:29 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon Jun 28 2021 12:35:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 28 2021 12:35:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"url":"https://www.linorg.no/produkt/medlemskap"}],"footerMain":[{"id":"6bcc2c16-4422-43c9-b53f-e830463c255b","key":"list","title":"Kontakt oss","list":[{"id":"f5f8a4a8-63f4-4585-a9ca-0640e5d6eb73","key":"listElement","label":"+47 216 46 463","url":"tel:21646463"},{"id":"09401ccc-e51c-44c4-832d-7abbbe823079","key":"listElement","label":"post@linorg.no","url":"mailto:post@linorg.no"},{"id":"afe8cd73-12bc-4773-8ed6-b9acfa9a028d","key":"listElement","label":"Storgata 32, 0184 Oslo","url":"https://www.google.com/maps/place/Lin+Likestilling+Inkludering+og+Nettverk/@59.9162877,10.6788573,12z/data=!4m9!1m2!2m1!1sLIN!3m5!1s0x46416553ef18811d:0x7ed3659940719a43!8m2!3d59.9162925!4d10.7488643!15sCgNMSU6SARZhZHVsdF9lZHVjYXRpb25fc2Nob29s"}]},{"id":"8371d7fa-9989-404a-a65d-f0157fc9e476","key":"list","title":"Om LIN","list":[{"id":"e7354b12-ccf9-481e-b377-be4d087e027b","key":"listElement","label":"Vårt arbeid","pageRef":{"_id":"60c0a8707929bb265d403b54","title":"Vårt arbeid","slug":"vart-arbeid","url":"/om-oss/vart-arbeid","plug":{"title":"Vårt arbeid","excerpt":"Les om hva vi gjør på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Mar 13 2024 10:32:58 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"3d0cdfe2-0582-4193-b04e-3cf31b330dc8","key":"listElement","label":"Våre ansatte","pageRef":{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674553856/nklzebprhhzbcyfpsbuu.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1674556680/cofjtchv3sq0dwljmefl.png","alt":"Om oss ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Apr 08 2024 14:49:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}},{"id":"2677281f-cb9e-4126-b8cf-790cf02848d8","key":"listElement","label":"Kurs","pageRef":{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jul 12 2021 14:18:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}},{"id":"50505745-2c76-4e8c-a9e4-a7a2d7e040c4","key":"listElement","label":"Foredrag","pageRef":{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Foredrag ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1676541232/jh70geq2jxynpmbdzbuf.webp","alt":"Foredrag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Feb 16 2023 12:30:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}},{"id":"ce006c80-1a41-4406-b2f6-54c9feee0517","key":"listElement","label":"Bli frivillig ","pageRef":{"_id":"60d45000ede60c6aea779897","title":"Bli frivillig","slug":"bli-frivillig","url":"/bli-frivillig","plug":{"title":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","excerpt":"For at samfunnet skal åpne igjen må flere vaksinere seg! LIN ønsker å nå ut til så mange som mulig, uavhengig av hvor de kommer fra, eller hvilket språk de snakker. Derfor trenger vi frivillige som kan bli med å stå på stand og gi ut informasjon på mange ulike språk. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641914857/imigclwlnoku96qssyjr.jpg","alt":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Bli frivillig","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 16 2023 14:06:38 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}}]},{"id":"1404ed34-7349-4e2d-ac3f-74bce86c9f1b","key":"list","title":"Følg oss","list":[{"id":"b0e7de2c-01bd-4009-9e38-d4c6fbeb6e72","key":"listElement","label":"Facebook","icon":null,"url":"https://www.facebook.com/linorg"},{"id":"3a57df5f-b5df-4b41-8c50-2125a8db7d4f","key":"listElement","label":"YouTube","icon":null,"url":"https://www.youtube.com/channel/UC_FpCTUQE_DcfN6ICoRxjRw/featured"},{"id":"cc1a246b-d08b-4238-9825-be80851ebdae","key":"listElement","label":"Instagram","icon":null,"url":"https://www.instagram.com/linorg.no/?hl=nb"},{"id":"40521d36-aa9a-42b4-afa7-8b6b0780935e","key":"listElement","label":"Vimeo","url":"https://vimeo.com/user148466426","icon":null},{"id":"8ef3010e-c873-4156-9467-a2f5b7ca753b","key":"listElement","label":"Twitter","icon":null,"url":"https://twitter.com/linorg_"},{"id":"7ab06644-6a3d-41b3-bce7-6c026766e199","key":"listElement","label":"Linkedin","url":"https://www.linkedin.com/company/34215740/admin/","icon":null}]},{"id":"50644b0a-ec85-4df0-a7da-9a5fe04e83fc","key":"form","title":"Meld deg på vårt nyhetsbrev","fields":[{"id":"b587a9b8-6243-48dc-a636-67efd7cf1262","key":"field","name":"email","type":"email","label":"E-postadresse","richLabel":"","required":true,"placeholder":"eksempel@epost.no"},{"id":"2ce08092-8c47-4a62-902b-0ea3f6ea76e7","key":"field","name":"consent:basic","type":"checkbox","richLabel":"

* Ja, jeg samtykker til at LIN kan lagre min informasjon i henhold til personvern.

\n","required":true,"label":"Standard samtykke"},{"id":"aa256729-6e18-4803-a86f-f37ff3d41cd4","key":"field","name":"consent:email","type":"checkbox","richLabel":"

* Ja, jeg samtykker til at LIN kan lagre min informasjon og sende meg digital markedsføring i henhold til personvern.

\n","required":true,"label":"E-postsamtykke"},{"id":"aab2de94-25ed-4331-a059-61981f406c72","key":"field","name":"6135fe5f147f8d0004186943","type":"hidden","label":"ønsker info om kurs/tilbud","value":"true","required":true},{"id":"efc73c77-6570-45c0-92d3-fc676829eda7","key":"field","name":"6135fe71147f8d0004186948","type":"hidden","label":"ønsker info om LIN-familien","richLabel":"","value":"true","required":true}],"action":"https://api.profiler.marketing/campaigns/60b4ba1b630a3d00047a3c1e/collectors/60b4ba2c630a3d00047a3c1f/collect"}],"footerBottom":"

Copyright LIN Personvernerklæring I Informasjonskapsler

\n","footerLogos":[]}},"config":{},"baseStyles":{"color":{"primary":"#006fde","onPrimary":"white","secondary":"#00c777","onSecondary":"white"}}};