Viktige oppdateringer fra koronavaksinasjonsprogrammet

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen.

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan få ny oppfriskningsdose av koronavaksine om de ønsker det.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere anbefalt at du bør ta en oppfriskningsdose av koronavaksine før kommende høst- vintersesong om du er 65 år eller eldre, 18-64 år med risiko for alvorlig koronasykdom, 12-17 år med enkelte alvorlige sykdommer, eller er gravid i 2. eller 3. trimester.

Det er nå åpnet opp for at også andre i aldersgruppen18-64 år kan ta en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. At det nå åpnes opp for at flere kan få en ny oppfriskningsdose, betyr ikke at FHI mener at alle mellom 18 og 64 år bør ta en ny dose, men at det er mulighet for de som selv ønsker det. Du må selv ta kontakt med kommunen du bor, eller oppholder deg i, hvis du ønsker oppfriskningsdose.

FHI vurderer at sjansen for å bli alvorlig syk av covid-19 er lav for personer 18-64 år som ikke har kjente risikofaktorer for alvorlig koronasykdom. FHI mener at nytten av ny oppfriskningsdose vilvære lav. Det er fordi de fleste som så langt har tatt de dosene fortsatt har god beskyttelse mot å bli alvorlig syk. Mange har i tillegg nylig gjennomgått infeksjon med covid-19 som også vil gi bedre beskyttelse.

Det kan likevel være andre behov som kan gjøre at noen har et ønske om eller behov for å ta ny oppfriskningsdose. Eksempler kan være reise, ønske å beskytte personer rundt deg, eller at du ønsker å redusere sjansen for plagsom sykdom.

Tilbudet kan være mer aktuelt for de eldste ialdersgruppen 18-64 år, og særlig du som til nå kun har fått to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen.

Det er derfor viktig å vurdere nytten av en ny dose opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Les mer om risikofaktorer for alvorlig koronasykdom:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fakoronavaksine/#risikogrupper 

Les mer om anbefalingene om oppfriskningsdose:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser 

Vil du få historier og nyheter fra LIN? 

"}}],"props":{}},{"name":"60c8b46520c05a24a9d83460_1","component":"ActionBanner","children":[],"props":{"text":"

Vil du få historier og nyheter fra LIN? 

\n","backgroundImage":{"ref":"60c0a84c7929bb265d403b50","caption":"","filename":"IngarSørensen-5 (1).jpg","type":"image/jpeg","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","focus":{}},"Variant":"B","imagePosition":"Venstre","fields":[{"id":"c8e7a883-41eb-4081-bbd4-52064ec6c84b","key":"field","name":"email","type":"email","label":"E-postadresse","richLabel":"","required":true}],"consentText":"

* Ja, jeg samtykker at LIN kan lagre min informasjon og sende meg markedsføring på epost i henhold til personvern

\n","multipart":false,"buttonText":"Meld deg på","action":"https://api.profiler.marketing/campaigns/60b4ba1b630a3d00047a3c1e/collectors/60b4ba2c630a3d00047a3c1f/collect","thankYouText":"

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev! 

\n"}},{"name":"footer_1","component":"Footer","children":[],"props":{}}],"footer":[]},"globalProps":{"header":{"logoLeft":true,"menuItemList":[{"id":"8beefa7f-2505-4eb4-a29e-af86b2cc8286","key":"menuItem","page":{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Oct 25 2022 12:49:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"6f6fd7e2-7967-4690-909a-3564f3afde74","key":"menuItem","page":{"_id":"60b638ef7a765e4c70cff54e","title":"Formål","slug":"formal","url":"/om-oss/formal","plug":{"title":"Formål","excerpt":"Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig\nav bakgrunn.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/icujywrfqzpivpn5ugd2.jpg","alt":"Formål","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/icujywrfqzpivpn5ugd2.jpg","alt":"Formål","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Apr 07 2022 11:13:47 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 15:41:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 15:41:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Hvem er LIN? "},{"id":"716dd7c7-aa91-4440-8124-80b736830343","key":"menuItem","page":{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Oct 25 2022 12:49:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Ansatte og styret "},{"id":"7f968230-7459-42fd-aa85-9720fcc0bddb","key":"menuItem","page":{"_id":"60b63e2e7a765e4c70cff65e","title":"Våre samarbeidspartnere","slug":"vare-samarbeidspartnere","url":"/om-oss/vare-samarbeidspartnere","plug":{"title":"Våre samarbeidspartnere","excerpt":"Vi er stolte over våre samarbeidspartnere. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Våre samarbeidspartnere","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Våre samarbeidspartnere","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Aug 24 2022 14:27:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 16:03:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 16:03:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Samarbeidspartnere"},{"id":"0d4b1276-8118-4af6-939a-1202711e28bd","key":"menuItem","page":{"_id":"60c0a8707929bb265d403b54","title":"Vårt arbeid","slug":"vart-arbeid","url":"/om-oss/vart-arbeid","plug":{"title":"Vårt arbeid","excerpt":"Les om hva vi gjør på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jun 28 2022 15:40:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"6a698dbb-b071-464a-a190-cd7d531d19fd","key":"menuItem","page":{"_id":"614065ffdadea52841d84c35","title":"Tilbakemeldinger","slug":"tilbakemeldinger","url":"/om-oss/tilbakemeldinger","plug":{"title":"Tilbakemeldinger","excerpt":"Les hva deltakere på LIN synes om oss! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/k9m9c54hrtxbihsq1fpn.jpg","alt":"Tilbakemeldinger","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/k9m9c54hrtxbihsq1fpn.jpg","alt":"Tilbakemeldinger","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Nov 01 2022 09:59:39 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue Sep 14 2021 11:06:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Sep 14 2021 11:06:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Tilbakemeldinger"},{"id":"c5e50d5a-b2aa-4dc9-8606-ca1ede92fd51","key":"menuItem","page":{"_id":"6167eb612bea45641b20974f","title":"LIN sitt brukerutvalg","slug":"lin-sitt-brukerutvalg","url":"/om-oss/lin-sitt-brukerutvalg","plug":{"title":"LIN sitt brukerutvalg","excerpt":"LIN er en brukerorganisasjon. Det vil si at våre brukere er med å medvirke til at våre tilbud og kurs er tilpasset brukernes behov. Utvalget består av tidligere eller nåværende brukere av LIN. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1631531426/rm0jwlcpykeopyghym60.jpg","alt":"LIN sitt brukerutvalg","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1631531426/rm0jwlcpykeopyghym60.jpg","alt":"LIN sitt brukerutvalg","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jun 20 2022 15:49:04 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Oct 14 2021 10:33:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Oct 14 2021 10:33:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"LIN sitt brukerutvalg"}]},{"id":"4117448e-a701-4139-a73f-4d1d57255a54","key":"menuItem","page":{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jul 12 2021 14:18:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"c40e07ca-02a9-4337-9457-cd8469619f76","key":"menuItem","page":{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jul 12 2021 14:18:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Alle kurs"},{"id":"066d6df6-8044-4308-9b2c-850817185b0c","key":"menuItem","page":{"_id":"6093f68bf7e2487ab4c6679c","title":"Meld deg på brobygger-kurs!","slug":"brobygger-kurs","url":"/kurs/brobygger-kurs","plug":{"title":"Meld deg på brobygger-kurs!","excerpt":"Ønsker du å hjelpe andre? Da passer du til å bli brobygger hos LIN. Øk din kunnskap om norsk samfunn, styrk egne ferdigheter, utvid ditt nettverk og engasjer deg i ditt lokalsamfunn.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1660742378/hyrmobznxykl4tprzmrw.jpg","alt":"Meld deg på brobygger-kurs!","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1660742378/hyrmobznxykl4tprzmrw.jpg","alt":"Meld deg på brobygger-kurs!","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Aug 17 2022 15:20:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu May 06 2021 16:00:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 06 2021 16:00:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Brobygger-kurs"},{"id":"a52dbfd7-c5c0-4958-8179-d87d0d8b38a5","key":"menuItem","page":{"_id":"608a823b1638627a9895bb1b","title":"Arbeidstreningskurs","slug":"arbeidstreningskurs","url":"/kurs/arbeidstreningskurs","plug":{"title":"Arbeidstreningskurs","excerpt":"LIN tilbyr arbeidstrening for deg som mangler formell kompetanse men ønsker å kvalifisere deg for arbeid. På LINs arbeidstreningskurs får deltakere opplæring i søm, matlaging eller innen andre bransjer der det er behov for arbeidskraft. Kurset retter seg mot dem med lavere utdanning. I år heter kurset \"Lunsj med mening\".","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/egf4b9e3pe8noorts4ua.jpg","alt":"Arbeidstreningskurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/egf4b9e3pe8noorts4ua.jpg","alt":"Arbeidstreningskurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Sep 14 2022 12:31:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 11:54:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 11:54:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"5f07d22b-f998-4e69-a3ef-f9d578453bed","key":"menuItem","page":{"_id":"608a9c5a1638627a9895bb67","title":"Norskkurs og samfunnsfag","slug":"norskkurs-og-samfunnsfag","url":"/kurs/norskkurs-og-samfunnsfag","plug":{"title":"Norskkurs og samfunnsfag","excerpt":"Vil du trene norsk på nivå A2/B1, i kombinasjon med samfunnsfag? Meld deg på kurs i dag!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Norskkurs og samfunnsfag","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Norskkurs og samfunnsfag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue May 03 2022 14:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 13:45:30 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 13:45:30 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Norskkurs"},{"id":"d00d4ccd-6057-4236-a825-92006c42e92e","key":"menuItem","page":{"_id":"60d334a0ede60c6aea778e73","title":"Korona-hjelp","slug":"korona-hjelp","url":"/kurs/korona-hjelp","plug":{"title":"Korona-hjelp","excerpt":"Korona-pandemien har vist at samfunnet må tilby helseinformasjon tilpasset minoritetsspråklige. Derfor tilbyr vi hjelpetelefon og workshops hvor vi informerer om hjelpetilbud og lager trygge møteplasser for dialog.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641301705/dwutq73qsriwrz9psmj8.jpg","alt":"Korona-hjelp","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641301705/dwutq73qsriwrz9psmj8.jpg","alt":"Korona-hjelp","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Apr 27 2022 16:16:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Wed Jun 23 2021 15:18:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed Jun 23 2021 15:18:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"0af85996-4648-4bd8-9cd2-90ae2af9e5c4","key":"menuItem","page":{"_id":"6140a0e78fddf22895dc83cc","title":"Mentorordning","slug":"mentorordning","url":"/kurs/mentorordning","plug":{"title":"Mentorordning","excerpt":"Vil du hjelpe høyt utdannede innvandrere? Søk om et meningsfullt frivillig verv i dag! Bli mentor! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1653477871/o8hdprakodfphxpygkpw.jpg","alt":"Mentorordning","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1653477871/o8hdprakodfphxpygkpw.jpg","alt":"Mentorordning","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon May 30 2022 13:57:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Sep 14 2021 15:17:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Sep 14 2021 15:17:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"608a5ae91638627a9895ba36","parents":[{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"9eb9ac83-39b9-42e5-a43c-ab1c39287e90","key":"menuItem","page":{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 03 2022 16:21:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"29df3cb4-5b63-415d-8a67-42ca733b41c7","key":"menuItem","page":{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677674/qbcqt7exwluwycpv7smc.jpg","alt":"Aktiviteter ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 03 2022 16:21:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed May 12 2021 08:40:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Alle aktiviteter og tilbud"},{"id":"be3be285-5a53-421b-80d3-04cdb5a73a97","key":"menuItem","page":{"_id":"60afa96a7dc4546b0c9d6699","title":"Karriereveiledning","slug":"karriereveiledning","url":"/aktiviteter/karriereveiledning","plug":{"title":"Karriereveiledning","excerpt":"I samarbeid med Jobb X får alle medlemmer av LIN gratis hjelp til å skaffe seg jobb. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064655/6128d00eba77132376e0966f-KarriereVeil.svg","alt":"Karriereveiledning","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064850/6128d0d1ba77132376e0967a-KarriereVeil.svg","alt":"Karriereveiledning","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Nov 02 2021 17:37:21 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu May 27 2021 16:15:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 27 2021 16:15:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"menuItemList":[]},{"id":"29d9c74c-a0bb-4d22-9804-0c09a17076d8","key":"menuItem","page":{"_id":"60af874b7dc4546b0c9d6616","title":"Rettshjelp","slug":"rettshjelp","url":"/aktiviteter/rettshjelp","plug":{"title":"Rettshjelp","excerpt":"Trenger du hjelp fra en advokat? Har du blitt utsatt for diskriminering eller rasisme, og trenger hjelp? Ta kontakt med oss! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064625/6128cff056e96923b96cd1a2-JuridiskR%C3%A5d.svg","alt":"Rettshjelp","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064616/6128cfe7ba77132376e09664-JuridiskR%C3%A5d.svg","alt":"Rettshjelp","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu May 19 2022 12:30:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu May 27 2021 13:49:31 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 27 2021 13:49:31 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"1ddfbbd1-f8d4-4512-8208-3cd4c96a1e96","key":"menuItem","page":{"_id":"60af61367dc4546b0c9d6524","title":"Språkkafé","slug":"sprakkafe","url":"/aktiviteter/sprakkafe","plug":{"title":"Språkkafé","excerpt":"Vil du bli bedre i norsk? I vår språkkafé får du norsktrening i et uformelt miljø. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1648817526/6246f57578f15e4cd892c5a8-Spr%C3%A5kkafe.svg","alt":"Språkkafé","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1648817526/6246f57578f15e4cd892c5a8-Spr%C3%A5kkafe.svg","alt":"Språkkafé","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu May 19 2022 15:09:04 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu May 27 2021 11:07:02 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu May 27 2021 11:07:02 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"Språkkafé"},{"id":"3b97071e-d2cd-469b-b57e-f457f7dee9d1","key":"menuItem","page":{"_id":"60a3cc53c649b028337571f9","title":"Støttesamtaler","slug":"stottesamtaler","url":"/aktiviteter/stottesamtaler","plug":{"title":"Støttesamtaler","excerpt":"Trenger du å snakke med noen? Hos LIN kan du prate med Viktoriia. Hun er psykologfaglig rådgiver med flerkulturell kompetanse. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064579/6128cfc2ba77132376e09659-R%C3%A5dgivingTerapi.svg","alt":"Støttesamtaler","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1630064570/6128cfbaba77132376e09656-R%C3%A5dgivingTerapi.svg","alt":"Støttesamtaler","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Mar 01 2022 14:11:33 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue May 18 2021 16:16:51 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue May 18 2021 16:16:51 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"609b787b100f4c562f1e7f97","parents":[{"_id":"609b787b100f4c562f1e7f97","title":"Aktiviteter ","slug":"aktiviteter","url":"/aktiviteter","plug":{"title":"Aktiviteter ","excerpt":"Trenger du hjelp? Hos oss får du karriereveiledning, rettshjelp og støttesamtaler. Du kan også delta på aktiviteter hvor du kan utvide ditt nettverk i Norge."},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"3250cabf-be7d-4d63-8cdb-3a8aa978d710","key":"menuItem","page":null}]},{"id":"33abf7c5-496f-4e2c-ad46-aa5f03f82cda","key":"menuItem","page":{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Foredrag ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Foredrag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Dec 14 2021 13:13:50 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"e9a6ba4f-4040-45c3-941d-ca5c3c263e7e","key":"menuItem","page":{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Foredrag ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Foredrag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Dec 14 2021 13:13:50 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Alle foredrag"},{"id":"57bd6750-e8d4-4834-97a9-efd1bff28e81","key":"menuItem","page":{"_id":"6128eb5556e96923b96cd289","title":"Workshops for minoritetsspråklige","slug":"workshops-for-minoritetsspraklige","url":"/foredrag/workshops-for-minoritetsspraklige","plug":{"title":"Workshops for minoritetsspråklige","excerpt":"LIN tilbyr et bredt spekter av workshops tilpasset minoritetsspråklige. Livsmestring og motivasjon står sentralt. Blant annet har vi hatt workshops for voksenopplæringen Rosenhof, Drammen og Asker med gode tilbakemeldinger. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641301705/dwutq73qsriwrz9psmj8.jpg","alt":"Workshops for minoritetsspråklige","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641301705/dwutq73qsriwrz9psmj8.jpg","alt":"Workshops for minoritetsspråklige","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jan 04 2022 14:23:44 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Fri Aug 27 2021 15:40:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Fri Aug 27 2021 15:40:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"84610bdc-af4e-4110-a074-bed0b23bc77f","key":"menuItem","page":{"_id":"60bdfed5a243591904065aca","title":"Flerkulturell forståelse","slug":"flerkulturell-forstaelse","url":"/foredrag/flerkulturell-forstaelse","plug":{"title":"Flerkulturell forståelse","excerpt":"I et Norge som blir stadig mer mangfoldig er flerkulturell forståelse nødvendig i alle samfunnsledd. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622639869/ruoscpbfmeluhdkuhc3w.jpg","alt":"Flerkulturell forståelse","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622639869/ruoscpbfmeluhdkuhc3w.jpg","alt":"Flerkulturell forståelse","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Fri Aug 27 2021 15:51:25 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 13:11:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 13:11:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"3ab27d65-159c-4717-a658-11b8724eba84","key":"menuItem","page":{"_id":"60be0af0a243591904065c13","title":"Kunnskap og integrering","slug":"kunnskap-og-integrering","url":"/foredrag/kunnskap-og-integrering","plug":{"title":"Kunnskap og integrering","excerpt":"LIN har god erfaring om hvor viktig Kunnskap og kvalifisering er for å oppnå en vellykket integreringsprosess.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623067885/e2nulu6ukjwscoshbutz.jpg","alt":"Kunnskap og integrering","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623067885/e2nulu6ukjwscoshbutz.jpg","alt":"Kunnskap og integrering","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Thu Jun 24 2021 15:47:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 14:02:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 14:02:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"82cf75c7-3d10-4d9c-8492-d9e37552471f","key":"menuItem","page":{"_id":"60be1e7199718219283422ce","title":"Rasisme og diskriminering","slug":"rasisme-og-diskriminering","url":"/foredrag/rasisme-og-diskriminering","plug":{"title":"Rasisme og diskriminering","excerpt":"Det er viktig at samfunnet belyser og slår ned på hatefulle ytringer. Hatefulle ytringer kommer i mange ulike former, også på internett. LIN jobber aktivt med å bekjempe rasisme på individuelt og strukturelt nivå. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622639256/avvndwhjuhbtxjcnde0m.jpg","alt":"Rasisme og diskriminering","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622639256/avvndwhjuhbtxjcnde0m.jpg","alt":"Rasisme og diskriminering","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Wed Jul 21 2021 14:20:38 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 15:26:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 15:26:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"b2c5647b-879b-4995-a298-e737fb64f18e","key":"menuItem","page":{"_id":"60be26e1997182192834232e","title":"Verdi- og mangfoldskommunikasjon","slug":"verdi-og-mangfoldskommunikasjon","url":"/foredrag/verdi-og-mangfoldskommunikasjon","plug":{"title":"Verdi- og mangfoldskommunikasjon","excerpt":"LIN driver mangfoldskommunikasjon både utad og innad i organisasjonen. Vi snakker gjerne om verdien av mangfoldig og inkluderende kommunikasjon. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622638780/lncry9vztfsk4fbckmga.jpg","alt":"Verdi- og mangfoldskommunikasjon","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622638780/lncry9vztfsk4fbckmga.jpg","alt":"Verdi- og mangfoldskommunikasjon","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Fri Aug 27 2021 16:05:58 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 16:02:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 16:02:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bdfbff9971821928341d37","parents":[{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"c4450315-1e02-46c0-81bb-41b823722d0f","key":"menuItem","page":{"_id":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","title":"Aktuelt","slug":"aktuelt","url":"/aktuelt","plug":{"title":"Aktuelt","excerpt":"Les om hva som skjer på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Nov 15 2022 18:12:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"83ddbcae-9e8d-47e1-a723-146f366937bf","key":"menuItem","page":{"_id":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","title":"Aktuelt","slug":"aktuelt","url":"/aktuelt","plug":{"title":"Aktuelt","excerpt":"Les om hva som skjer på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/betf9oy2gnwt3jyjqjcs.jpg","alt":"Aktuelt","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Nov 15 2022 18:12:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 08 2021 16:43:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Nyheter og arrangementer","menuItemList":[]},{"id":"83be742a-f71c-4094-98f4-9bc30a96826a","key":"menuItem","page":{"_id":"60c8ae6341bc2b24e6130e59","title":"LIN i media","slug":"lin-i-media","url":"/aktuelt/lin-i-media","plug":{"title":"LIN i media","excerpt":"Les omtale av LIN i media. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677673/kjk1fmvls30nliikscbf.jpg","alt":"LIN i media","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677673/kjk1fmvls30nliikscbf.jpg","alt":"LIN i media","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jun 20 2022 13:26:05 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 15 2021 15:42:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 15 2021 15:42:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","parents":[{"_id":"60bf81fae0bd7a59e14f6c6b","title":"Aktuelt","slug":"aktuelt","url":"/aktuelt","plug":{"title":"Aktuelt","excerpt":"Les om hva som skjer på LIN! "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]},"label":"LIN i media"}]},{"id":"0f7e8497-19a7-4db1-afe9-4e5f448d57eb","key":"menuItem","page":{"_id":"615f0078d9d84d603987f84d","title":"Politikk","slug":"politikk","url":"/politikk","plug":{"title":"Politikk","excerpt":"LIN er et talerør for våre brukere og medlemmer i integreringsdebatten. Vi jobber aktivt med politisk påvirkning. Fortell oss hva du mener!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon May 30 2022 11:59:40 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"menuItemList":[{"id":"078c56a9-c40c-4051-a5cf-c0d3e196496b","key":"menuItem","page":{"_id":"615f0078d9d84d603987f84d","title":"Politikk","slug":"politikk","url":"/politikk","plug":{"title":"Politikk","excerpt":"LIN er et talerør for våre brukere og medlemmer i integreringsdebatten. Vi jobber aktivt med politisk påvirkning. Fortell oss hva du mener!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1634642999/ebvtpqc5i2i19wkjznae.jpg","alt":"Politikk","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon May 30 2022 11:59:40 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Oct 07 2021 16:13:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Politisk arbeid"},{"id":"f258b690-5e09-4a77-9e31-36b8049f8877","key":"menuItem","page":{"_id":"627e076c29abca7d354049cf","title":"LINs politiske plattform 2022-2025","slug":"politisk-plattform-2022-2025","url":"/politikk/politisk-plattform-2022-2025","plug":{"title":"LINs politiske plattform 2022-2025","excerpt":"For å nå vår visjon og våre mål jobber LIN med politisk påvirkningsarbeid. Dette arbeidet bygger på vår politiske plattform. Den politiske plattformen er bygget på FNs bærekraftsmål og brukermedvirkning. Det vil si at våre brukere og medlemmer har gitt innspill til utarbeidelsen av plattformen. Innspillene bygger på deres behov, ønsker og refleksjoner rundt Norges integrerings- og inkluderingspolitikk. Sammen er vi et talerør for å fremme brukernes stemmer i den offentlige debatten. LINs politiske plattform er veiledende for våre innspill og uttalelser. Plattformen peker ut veien for å nå vår visjon og våre mål. LINs politiske plattform er vedtatt av årsmøtet 2022.","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1629714323/pxwuhgmfc7xcwdqji5ld.jpg","alt":"LINs politiske plattform 2022-2025","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1629714323/pxwuhgmfc7xcwdqji5ld.jpg","alt":"LINs politiske plattform 2022-2025","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jun 07 2022 08:36:52 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Fri May 13 2022 09:23:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Fri May 13 2022 09:23:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"615f0078d9d84d603987f84d","parents":[{"_id":"615f0078d9d84d603987f84d","title":"Politikk","slug":"politikk","url":"/politikk","plug":{"title":"Politikk","excerpt":"LIN er et talerør for våre brukere og medlemmer i integreringsdebatten. Vi jobber aktivt med politisk påvirkning. Fortell oss hva du mener!"},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}}]},{"id":"555ca8fd-0ef3-4cae-94dd-a1dc3c37ef48","key":"menuItem","page":{"_id":"60d45000ede60c6aea779897","title":"Bli frivillig","slug":"bli-frivillig","url":"/bli-frivillig","plug":{"title":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","excerpt":"For at samfunnet skal åpne igjen må flere vaksinere seg! LIN ønsker å nå ut til så mange som mulig, uavhengig av hvor de kommer fra, eller hvilket språk de snakker. Derfor trenger vi frivillige som kan bli med å stå på stand og gi ut informasjon på mange ulike språk. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641914857/imigclwlnoku96qssyjr.jpg","alt":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Bli frivillig","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jan 11 2022 16:40:56 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"label":"Bli frivillig"},{"id":"fb8ca1ee-9f8c-4408-8f11-039d99d026ad","key":"menuItem","page":{"_id":"60b495cd5ab36f3ff7f3b53a","title":"Kontakt oss","slug":"kontakt","url":"/kontakt","plug":{"title":"Kontakt oss","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622556711/fjgnk6qhj21iyrubcyq1.png","alt":"Kontakt oss","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1622556646/bj6dxqk06hr5etcd0oj3.png","alt":"Kontakt oss","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 03 2022 15:25:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon May 31 2021 09:52:45 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon May 31 2021 09:52:45 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}}],"topMenuButtons":[{"id":"80236744-a0f9-46c2-9abe-21210982dbb0","key":"topMenuButton","label":"Engelsk","image":{"ref":"61812073aff8cc06a76fcc48","caption":"","filename":"world.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1635852403/61812073aff8cc06a76fcc47-world.svg","focus":{}},"url":"https://en.linorg.no"},{"id":"8ee665ec-06a1-47c8-8493-a3781357d77c","key":"topMenuButton","label":"Medlemskap","pageRef":null,"url":"https://www.linorg.no/produkt/medlemskap"},{"id":"708b3ec5-4e44-4180-bde0-6f6eb1a8b674","key":"topMenuButton","label":"Nyhetsbrev","pageRef":{"_id":"6124af7256e96923b96cbc76","title":"Meld deg på vårt nyhetsbrev","slug":"nyhetsbrev","url":"/nyhetsbrev","plug":{"title":"Nyhetsbrev","excerpt":"Lurer du på hva som skjer på LIN? Få nyheter om aktuelle arrangementer og tilbud på e-post. Du får også inspirerende historier fra våre LIN-brukere. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Nyhetsbrev","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Meld deg på vårt nyhetsbrev","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Apr 12 2022 09:09:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Aug 24 2021 10:36:02 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Aug 24 2021 10:36:02 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}}],"secondaryMenuItemList":[]},"footer":{"footerTop":[{"id":"b1db522b-4814-42fe-acb4-7fc54a3a6b9d","key":"footerTopField","label":"+47 216 46 463","icon":{"ref":"60b491285ab36f3ff7f3b50a","caption":"","filename":"call.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1622446376/60b491275ab36f3ff7f3b509-call.svg","focus":{}},"url":"tel:21646463"},{"id":"918a64c0-5b02-4b4d-8464-14a679eee463","key":"footerTopField","label":"post@linorg.no","icon":{"ref":"60b491455ab36f3ff7f3b50d","caption":"","filename":"message.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1622446405/60b491445ab36f3ff7f3b50c-message.svg","focus":{}},"url":"mailto:post@linorg.no"},{"id":"48ac127d-fcd2-4ed9-866e-ebef9d6b8f91","key":"footerTopField","label":"Bli medlem","icon":{"ref":"60b491855ab36f3ff7f3b514","caption":"","filename":"Approve.svg","type":"image/svg+xml","url":"https://res.cloudinary.com/rubics/raw/upload/v1622446469/60b491855ab36f3ff7f3b513-Approve.svg","focus":{}},"pageRef":{"_id":"60d9a5daede60c6aea77c07f","title":"Bli medlem","slug":"bli-medlem","url":"/bli-medlem","plug":{"title":"Bli medlem","excerpt":"Som LIN-medlem får du gratis bruk av våre hjelpetilbud og prioritert plass på våre kurs. Du får også mulighet til å bli med på organisasjonsutvikling og støtter LINs arbeid. Bli medlem nå!","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Bli medlem","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1624531558/qfdzyhnhehh7vlm26m8s.jpg","alt":"Bli medlem","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jan 31 2022 09:33:38 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 28 2021 12:35:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 28 2021 12:35:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]},"url":"https://www.linorg.no/produkt/medlemskap"}],"footerMain":[{"id":"6bcc2c16-4422-43c9-b53f-e830463c255b","key":"list","title":"Kontakt oss","list":[{"id":"f5f8a4a8-63f4-4585-a9ca-0640e5d6eb73","key":"listElement","label":"+47 216 46 463","url":"tel:21646463"},{"id":"09401ccc-e51c-44c4-832d-7abbbe823079","key":"listElement","label":"post@linorg.no","url":"mailto:post@linorg.no"},{"id":"afe8cd73-12bc-4773-8ed6-b9acfa9a028d","key":"listElement","label":"Møllergata 37, 0179 Oslo","url":"https://www.google.com/maps/place/Lin+Likestilling+Inkludering+og+Nettverk/@59.9162877,10.6788573,12z/data=!4m9!1m2!2m1!1sLIN!3m5!1s0x46416553ef18811d:0x7ed3659940719a43!8m2!3d59.9162925!4d10.7488643!15sCgNMSU6SARZhZHVsdF9lZHVjYXRpb25fc2Nob29s"}]},{"id":"8371d7fa-9989-404a-a65d-f0157fc9e476","key":"list","title":"Om LIN","list":[{"id":"e7354b12-ccf9-481e-b377-be4d087e027b","key":"listElement","label":"Vårt arbeid","pageRef":{"_id":"60c0a8707929bb265d403b54","title":"Vårt arbeid","slug":"vart-arbeid","url":"/om-oss/vart-arbeid","plug":{"title":"Vårt arbeid","excerpt":"Les om hva vi gjør på LIN! ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Vårt arbeid","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jun 28 2022 15:40:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Wed Jun 09 2021 13:39:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parentId":"60b5f24fd591773d48d36119","parents":[{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss "},"tags":[],"modifiedDate":"undefined","publishDate":"undefined","created":"undefined"}]}},{"id":"3d0cdfe2-0582-4193-b04e-3cf31b330dc8","key":"listElement","label":"Våre ansatte","pageRef":{"_id":"60b5f24fd591773d48d36119","title":"Om oss ","slug":"om-oss","url":"/om-oss","plug":{"title":"Om oss ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Om oss ","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Oct 25 2022 12:49:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Tue Jun 01 2021 10:39:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}},{"id":"2677281f-cb9e-4126-b8cf-790cf02848d8","key":"listElement","label":"Kurs","pageRef":{"_id":"608a5ae91638627a9895ba36","title":"Kurs","slug":"kurs","url":"/kurs","plug":{"title":"Kurs","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677797/gl0koruomlzf0fqlj6ip.jpg","alt":"Kurs","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Mon Jul 12 2021 14:18:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","publishDate":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Apr 29 2021 09:06:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}},{"id":"50505745-2c76-4e8c-a9e4-a7a2d7e040c4","key":"listElement","label":"Foredrag","pageRef":{"_id":"60bdfbff9971821928341d37","title":"Foredrag","slug":"foredrag","url":"/foredrag","plug":{"title":"Foredrag ","excerpt":"LIN tilbyr en foredrag innen en rekke temaer innen integreringsfeltet. Våre ansatte har bred faglig og praktisk erfaring. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Foredrag ","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1619677798/yxe4arbstxm1nkcuflts.jpg","alt":"Foredrag","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Dec 14 2021 13:13:50 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Mon Jun 07 2021 12:59:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}},{"id":"ce006c80-1a41-4406-b2f6-54c9feee0517","key":"listElement","label":"Bli frivillig ","pageRef":{"_id":"60d45000ede60c6aea779897","title":"Bli frivillig","slug":"bli-frivillig","url":"/bli-frivillig","plug":{"title":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","excerpt":"For at samfunnet skal åpne igjen må flere vaksinere seg! LIN ønsker å nå ut til så mange som mulig, uavhengig av hvor de kommer fra, eller hvilket språk de snakker. Derfor trenger vi frivillige som kan bli med å stå på stand og gi ut informasjon på mange ulike språk. ","image":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1641914857/imigclwlnoku96qssyjr.jpg","alt":"Snakker du et annet språk enn norsk, og ønsker å bli korona-frivillig?","focus":{}}},"featuredImage":{"url":"https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1623238730/phdpucpp46x7w4kdsknd.jpg","alt":"Bli frivillig","focus":{}},"tags":[],"modifiedDate":"Tue Jan 11 2022 16:40:56 GMT+0100 (Central European Standard Time)","publishDate":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","created":"Thu Jun 24 2021 11:27:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)","parents":[]}}]},{"id":"1404ed34-7349-4e2d-ac3f-74bce86c9f1b","key":"list","title":"Følg oss","list":[{"id":"b0e7de2c-01bd-4009-9e38-d4c6fbeb6e72","key":"listElement","label":"Facebook","icon":null,"url":"https://www.facebook.com/linorg"},{"id":"3a57df5f-b5df-4b41-8c50-2125a8db7d4f","key":"listElement","label":"YouTube","icon":null,"url":"https://www.youtube.com/channel/UC_FpCTUQE_DcfN6ICoRxjRw/featured"},{"id":"cc1a246b-d08b-4238-9825-be80851ebdae","key":"listElement","label":"Instagram","icon":null,"url":"https://www.instagram.com/linorg.no/?hl=nb"},{"id":"40521d36-aa9a-42b4-afa7-8b6b0780935e","key":"listElement","label":"Vimeo","url":"https://vimeo.com/user148466426","icon":null},{"id":"8ef3010e-c873-4156-9467-a2f5b7ca753b","key":"listElement","label":"Twitter","icon":null,"url":"https://twitter.com/linorg_"},{"id":"7ab06644-6a3d-41b3-bce7-6c026766e199","key":"listElement","label":"Linkedin","url":"https://www.linkedin.com/company/34215740/admin/","icon":null}]},{"id":"50644b0a-ec85-4df0-a7da-9a5fe04e83fc","key":"form","title":"Meld deg på vårt nyhetsbrev","fields":[{"id":"b587a9b8-6243-48dc-a636-67efd7cf1262","key":"field","name":"email","type":"email","label":"E-postadresse","richLabel":"","required":true,"placeholder":"eksempel@epost.no"},{"id":"2ce08092-8c47-4a62-902b-0ea3f6ea76e7","key":"field","name":"consent:basic","type":"checkbox","richLabel":"

* Ja, jeg samtykker til at LIN kan lagre min informasjon i henhold til personvern.

\n","required":true,"label":"Standard samtykke"},{"id":"aa256729-6e18-4803-a86f-f37ff3d41cd4","key":"field","name":"consent:email","type":"checkbox","richLabel":"

* Ja, jeg samtykker til at LIN kan lagre min informasjon og sende meg digital markedsføring i henhold til personvern.

\n","required":true,"label":"E-postsamtykke"},{"id":"aab2de94-25ed-4331-a059-61981f406c72","key":"field","name":"6135fe5f147f8d0004186943","type":"hidden","label":"ønsker info om kurs/tilbud","value":"true","required":true},{"id":"efc73c77-6570-45c0-92d3-fc676829eda7","key":"field","name":"6135fe71147f8d0004186948","type":"hidden","label":"ønsker info om LIN-familien","richLabel":"","value":"true","required":true}],"action":"https://api.profiler.marketing/campaigns/60b4ba1b630a3d00047a3c1e/collectors/60b4ba2c630a3d00047a3c1f/collect"}],"footerBottom":"

Copyright LIN Personvernerklæring I Informasjonskapsler

\n","footerLogos":[]}},"config":{},"baseStyles":{"color":{"primary":"#006fde","onPrimary":"white","secondary":"#00c777","onSecondary":"white"}}};