Med kampanjefilmen øsnker forumet å øke bevisstheten rundt vanskeligstilte på boligmarkedet, og fremme handling på politisk nivå.  

Kampanjen viser at de som sliter på boligmarkedet har mange ansikter, og at det kan være mange ulike grunner til at boligen har blitt en fattigdomsfelle.

I kampanjen har grupper som bor dårlig selv bidratt, blant annet i videoen over. Forumet er en pådriver for økt brukermedvirkning fra disse gruppene. Både i den offentlige debatt om bolig, og i utviklingen av sosial boligpolitikk. Hvis vi ikke snur trenden og handler i dag, kommer regningen i morgen, og den vil sannsynligvis ramme de som sliter mest fra før.

Offentligheten har satt søkelys på et boligmarked som stadig blir vanskeligere for folk flest. Nå gjelder det å se om et nytt Storting og regjering klarer å snu trenden, omfordele og redusere forskjellene. Vårt råd er enkelt: Lytt til beboerne. Lytt til de stille stemmene.

Les mer om kampanjen her

Les kronikk om kampanjen her

Hva er Samarbeidsforum mot fattigdom? 

Forumet er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av ti landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Les mer her

Vil du få historier og nyheter fra LIN?