Hva betyr 8. mars for kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge, og hva skal til for å oppnå større eierskap til kvinnedagen?

LIN og Minotenk inviterer til en flerkulturell 8.mars-lunsj med panelsamtale og sosialt samvær på Kulturhuset i Oslo. 

Tid: Onsdag 8 mars kl. 11:00-13:00

Sted: Kulturhuset (Boksen)

Adresse: Youngs gate 6

Den internasjonale kvinnedagen er en viktig kampdag for kvinner. Spørsmål relatert til kvinnens økonomiske, politiske og sosiale rettigheter og fremgang blir hvert år markert. Vi ser likevel at etniske minoritetskvinner ofte er fraværende under markeringene, parolemøtene og toget. 

Vi diskuterer spørsmål som:

- Opplever minoritetskvinner at deres kampsaker ikke er verdt å kjempes for?

- Blir innvandrerkvinner i mindre grad invitert med inn til å sette deres saker på parolene?

- Hvordan kan flerkulturelle minoritetskvinner oppleve mer eierskap til 8 mars?

- Hvilken saker er viktige for innvandrerkvinner og hvorfor bør de inkluderes i parolene?

- Hvorfor er kvinnedagen viktig å markere?

Det blir spennende panelsamtale og innlegg av sterke kvinnestemmer som blant annet Rama Jama, Nancy Herz, Attia Mehmood Mirza, Lisa Cooper, Rabia Musavi og Lisa Esohel Knudsen.

Vi byr på herlig musikk av Maria Orienta, deilig mat, dessert og mulighet for gode samtaler og diskusjoner i lunsjen.

Arrangementet er åpent for alle, men kommer du i en større gruppe må du melde deg på her.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?