På grunn av koronarestriksjoner har vi ikke kunnet starte svømmekurs i 2021. Mer informasjon kommer høsten 2021.

Kurset støttes av Oslo kommune