SAMARBEIDSPARTNERE OG TILSKUDDSGIVERE

LIN samarbeider med mange offentlige instanser og frivillige organisasjoner.  for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling, informasjon og nettverk.

Samarbeid for oss handler om å arbeide sammen for å løse konkrete samfunnsmessige oppgaver. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse og tillitt både bland minoritetsbefolkningen og samfunnet for øvrig.

LIN har en stemme inn i samfunnsdebatten gjennom et samarbeid med andre aktører. Dette har gitt oss en styrke og legitimitet som gjør oss i stand til å møte utfordringer som vi møter i hverdagen.

Vi er tilskuddsdrevet, og vi er avhengig av å motta årlig prosjekt og driftstilskudd fra offentlig sektor.

 

LIN er en dynamisk og transparent organisasjon. Vi vil inkludere, lære, lære bort, utveksle erfaringer, formidle og samarbeide med andre om våre aktiviteter.

Ønsker du å samarbeide med LIN? 
Vi er på stadig utkikk etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt!

 

post@linorg.no

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020