SAMARBEIDSPARTNERE OG TILSKUDDSGIVERE

Skjermbilde 2021-01-15 kl. 16.50.17.png

LIN samarbeider med mange offentlige instanser og frivillige organisasjoner.  for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling, informasjon og nettverk.

Samarbeid for oss handler om å arbeide sammen for å løse konkrete samfunnsproblemer. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse og tillit, både blant minoritetsbefolkningen og samfunnet for øvrig.

LIN har en tydelig stemme i samfunnsdebatten, også gjennom samarbeid med andre aktører. Dette gir oss en styrke og legitimitet som gjør oss i stand til å fremme vår sak.

Vi er tilskuddsdrevet, og vi er avhengig av å motta prosjekt og driftstilskudd fra offentlig sektor.

 

LIN er en dynamisk og transparent organisasjon. Vi tror at utveksling av erfaringer og samarbeid er nødvendig for å skape positive endringer i samfunnet.

Ønsker du å samarbeide med LIN? 
Vi er på stadig utkikk etter nye samarbeidspartnere.

 

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020