Vårt nettverk

Vi kunne ikke jobbet for et inkluiderende Norge uten støtte fra våre tilskuddsgivere. Vi kunne heller ikke hatt vårt rike tilbud uten gode og dyktige samarbeidspartnere. Gjennom en rekke samarbeidsprosjekter med en rekke virksomheter, innen privat, offentlig og frivillig sektor, er vi en katalysator og bidragsyter i integrerings- og inkluderingsarbeidet i Norge. 

Tusen takk for all støtte og samarbeid! 

Våre samarbeidspartnere

Våre tilskuddsgivere 

Vil du samarbeide med oss?

Vi er alltid på leting etter nye venner!