Medlemmer av brukerutvalget. Foto: Ingar Sørensen

LIN sitt brukerutvalg skal sikre brukerinvolvering og medvirkning i organisasjonen. Utvalget må bestå av minst tre og maks fem personer. Representantene i utvalget forplikter seg til ett år av gangen. Brukerutvalget oppnevnes, og eventuelle roller byttes, under årsmøtet. Verv i brukerutvalget blir honorert. LIN stiller gjerne som referanse for personer i utvalget hvis ønskelig.

Medlemmer av brukerutvalget 2023-2024: 

 • Andrea Alarcon (leder)
 • Tim Liebenhoff (varaleder)
 • Aruna Jaganathan
 • Noreen Mudaki Hol
 • Preethi Kuppuswamy

Hva gjør brukerutvalget?  

Typiske temaer for utvalget: 

 • Evaluere og diskutere LIN sin kurs og aktiviteter. Svarer dagens tilbud på behovene til målgruppen? 
 • Evaluere og diskutere LIN sin interessepolitiske rolle og politiske plattform. Bidrar LIN til å fremme målgruppens behov opp mot politiske beslutningstakere?
 • Evaluere og diskutere LIN sin synlighet overfor målgruppen. 
 • Evaluere og diskutere LIN sin visjon og mål. 
 • Brukerutvalget skal bistå og komme med innspill ved større organisasjonsendringer.  
 • LIN konkretiserer og ber om øvrige spørsmål/innspill i møteinnkalling. 

Hvorfor skal du bli med i utvalget? 

Som representant i utvalget får du blant annet erfaring innen organisasjonsarbeid, ledelse og samarbeid. Du blir med å forme LIN sine tilbud og politiske arbeid. På den måten bidrar du til å skape et mer inkluderende samfunn med muligheter for alle. 

Verv i brukerutvalget kan også styrke dine muligheter til å få jobb. LIN stiller gjerne som referanse for deg som deltar i utvalget.

Ønsker du å kontakte brukerutvalget? Har du en ide eller et innspill du ønsker å dele?

Du kan kontakte dem via e-post: brukerutvalg@linorg.no, eller via telefon på: 483 41 288.

Krav til utvalget:

 • Må være tidligere eller nåværende bruker av LIN  
 • Må være medlem av LIN 
 • Må delta på årsmøter 
 • Må delta på tre-fire brukerutvalgs møter i løpet av året 
 • Må ha minst ett års botid i Norge
 • Må være samfunnsengasjert og pliktoppfyllende 
 • Minst 80 % av brukerutvalget har erfaring fra arbeidsliv/kvalifiseringsløp/frivillige verv 
 • Det skal værwe mangfold i utvalget (kjønn, alder, etnisitet, etc.)  
 • Må beherske norsk nivå A2 

Vil du være med i brukerutvalget? Ta kontakt via skjemaet under! I feltet "Melding" skriver du din motivasjon for å være med. 

Fyll ut skjemaet under, så svarer vi deg så fort vi kan.