OM OSS

 

Vedtekter

Våre samarbeidspartnere og tilskuddsgivere

Personvernerklæring

Årsrapport 2019

Ledige stillinger

LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) er en frivillig flerkulturell organisasjon som ble startet i januar 2009. LIN er dannet av kvinner og jobber for likestilling og inkludering av minoriteter. LIN er en plattform for informasjon, kunnskap, kommunikasjon, dialog og tillit mellom minoritetsbefolkningen og det norske samfunnet på tvers av etnisitet, religion og kultur. Gjennom en rekke samarbeidsprosjekter med andre offentlige institusjoner er vi en katalysator og bidragsyter i integrerings- og inkluderingsarbeidet. Arbeidet vi gjør har en stor verdi for et likestilt samfunn og et inkluderende Norge. LIN samarbeider med en rekke frivillige organisasjoner og offentlige instanser.

LIN jobber mot sosial ekskludering og fattigdom.

 

Vi jobber for å:

  • aktivisere minoriteter til økt samfunnsdeltakelse.

  • bedre minoritetenes kunnskaper og rettigheter i samfunnet ved å tilrettelegge for informasjonsarbeid og nettverksskapende arbeid.

  • bedre dialogen mellom foreldre, barn og familier.

  • bygge broer for å skape forståelse, dialog og toleranse mellom innbyggerne i storsamfunnet og minoritetene.

  • være et bindeledd mellom offentlige instanser og foreningsmedlemmer slik at vi kan formidle behovene for å få til en handling.

STYRET

 

Mihriban Rai

Mari Østvoll

Asgeir Grongstad

Styremedlem

Zeineb Alsabeehg

Styremedlem

 

ANSATTE

Rabia Musavi

Daglig leder

post@linorg.no

40 20 99 71

Amira Ibrahim

Prosjektleder

amira@linorg.no

KONTAKT OSS

 

Åpningstider:
Mandag - fredag

kl. 09:00-15:00

Sentralbord:

Telefon: 21646463

E-post:

post@linorg.no

Adresse:
Møllergata 37, 0179 Oslo

Organisasjonsnummer:

993644935

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo