Foto: Caroline Hammer, Akers Avis Groruddalen

Yasir Ahmed, styreleder i LIN holdt en klar appell. Han snakket om at rasisme er et samfunnsproblem som vi må bekjempe sammen. Både arbeidsgivere, skoler, politikere og øvrige offentlig organer har et stort ansvar for å skape arenaer som fremmer inkludering og likeverd. 

— Vi må se potensiale i den enkelte, og ikke vurdere hverandre etter hudfarge, bakgrunn, tro og kultur. Det er vårt ansvar å sikre at rasisme ikke skjer i våre gater! 

Stortingsprtesident Masud Gharahkhani takket frivilligheten

Stortingspresident Masud Gharahkhani var med å markere den viktige dagen. 

— Vi står her i dag for å minne alle og hverandre om at vi er like mye verdt. Selv om vi har kommet langt har vi fortsatt en jobb å gjøre. 

Han takket LIN og frivillige som bidrar til å bygge broer og skape viktige møteplasser på tvers av generasjoner, etnisitet og kultur.  

Foto: Caroline Hammer, Akers Avis Groruddalen

Frivilligheten som inkluderingsarena 

Et av målene med dagen var å skape en inkluderende møteplass hvor det er lav terskel for å engasjere seg og si sin mening. Som en del av Frivillighetens år jobber LIN med å sette ekstra fokus på å øke mangfoldet i frivilligheten og i samfunnsdebatten. For å klare dette er det viktig å bekjempe diskriminerende barrierer for deltakelse. Vi vet nemlig at innvandrerbefolkningen er underrepresentert på viktige offentlige arenaer.  

Prosjektleder for LINs arbeidstreningskurs Sulaksana Sivapatham holdt appell sammen med frivillig Aruna Jaganathan. Arena er frivillig både hos LIN og hos Stovner Frivilligsentral. Hun ønsket å bidra i samfunnet. 

— Etter at Aruna var med på arbeidstreningskurs hos LIN og startet som frivillig har muligheter åpnet seg. Hun blir ikke lenger snakket om, men snakket med. Det er viktig å inkludere alle uavhengig av bakgrunn. Gi folk mulighet til å bidra i samfunnet! 

Tiltak til arbeids- og inkluderingsdepartementet om rasisme og diskriminering

21. mars deltok også LIN på arbeids- og inkluderingsdepartementets innspillsmøte om den nye handlingsplanen om rasisme og diskriminering. LINs tiltak mot diskriminering i arbeidslivet er blant annet: 

  • Kvotering av toppledere med minoritetsbakgrunn
  • 50% reduksjon av arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere som ansetter etniske minoriteter gjennom praksisplassordningen i hele ansettelsesperioden
  • Gjeninnføring av mentorordning som tilskuddsordning over statsbudsjettet
  • Strakstiltak for å få flere innvandrere til å bli fagorganiserte

Vil du få historier og nyheter fra LIN?