Helt siden starten av LIN har brukernes stemmer vært sentrale i vårt arbeid. Gjennom vår historie har våre brukere bidratt med ideer til aktiviteter og kurs, og de har delt viktige perspektiver på innvandreropplevelsen i Norge. LIN har alltid vært opptatt av å forstå og imøtekomme brukernes behov. 

I dag er vi stolte av å ha et dedikert brukerutvalg som regelmessig møtes for å diskutere hvordan vi kan gjøre livet bedre for innvandrere i Norge. Møt leder av LIN sitt brukerutvalg, Andrea Alarcon, som vil dele med oss om hvordan de aktivt jobber for å møte behovene til innvandrerbefolkningen. 

Møt Andrea, leder av brukerutvalget

Andrea, kan du fortelle oss hva LIN sitt brukerutvalg er? Hvem er dere, og hva er deres mål?

- Vi er en gruppe mennesker som har vært gjennom LIN på ulike kurs. Etterpå samlet vi oss i et utvalg og representerer brukerne hos LIN. Vårt mål er å hjelpe andre, representere ulike stemmer og bygge bro til de som er utenfor samfunnet til å bli med og bli inkludert. Vi i brukerutvalget har ulike bakgrunner og ulike erfaringer med systemet. Vi er ikke alle like, og det er veldig fint. 

Hva motiverer deg til å bli med i brukerutvalget?

- Jeg startet først på Brobyggerkurset hvor jeg følte meg heldig som kunne få mye kunnskap og hjelp. Det finnes derimot mange som ikke får samme kunnskap om rettigheter. Mange som ikke føler seg sett og som føler seg utenfor. Så jeg tenkte at det kunne være så fint å bruke meg selv til å hjelpe andre, og at de kunne bli kjent med LIN. Vi som sitter i brukerutvalget, vi får en mulighet til å løfte stemmer og gi tilbakemelding gjennom LIN til systemet, til myndigheter, som f.eks NAV eller Helsedirektoratet. Det som inspirerer meg, er det at vi ser resultater av dette. Vi ser at LIN er invitert til høringer og at vi kan gi innspill og komme med konkrete løsninger. Vi føler at dere i LIN løfter våre stemmer om det er på rådhuset eller på stortinget. 

Vil du fortelle litt om hva brukerutvalget har oppnådd så langt?

- Vi har sendt konkrete innspill til systemet. Samtidig har vi gitt innspill til LIN som organisasjon og mye om temaer vi skal gjøre og om endringer inni organisasjonen. Vi ser at hver gang vi gir innspill, så tar dere dette imot. Dere tar oss seriøst. Det gjør det motiverende å fortsette. 

Hvordan jobber dere i brukerutvalget for å ivareta interessene og behovene til innvandrere som er en del av LIN-familien?

- Vi er åpne for innspill, og vi vil gjerne lytte til flere. Som sagt vi alle har kommet inn på forskjellige måter - noen fra mentorordning, noen fra brobyggerne og andre fra sykurset. Det som er fint med brukerutvalget er at vi kommer fra forskjellige steder, så vi samlet har erfaringer fra de ulike kursene på LIN. Det er veldig fint hvordan vi har jobbet, og hvordan vi har passet på de ulike gruppene på LIN for vi representerer disse gruppene. 

Brukerutvalget viser solidaritet

Hvordan kan LINs brukere komme i kontakt med dere dersom de har spørsmål, ideer eller ønsker å delta i aktiviteter?

- Vår kontaktinformasjon står på nettsiden og vi kan nås på e-post og tlf. Om du har noen ideer til hvordan vi kan bruke LINs nye og større lokaler, vil vi høre det. Vi i brukerutvalget kommer også innom de nye kursene for å hilse og bli kjent med flere av LINs brukere. 

Hvilke planer har brukerutvalget for fremtiden?

- Vi ønsker å arrangere medlemsmøter for å samle brukere. Vi ønsker å fortsette å løfte brukerens stemmer. Vi ønsker å delta på eksterne arrangementer og bli kjent med andre aktører innen integrering.  

Hva er den største fordelen av å være med i brukerutvalget?

- Flere av oss har oppnådd ting og ønsker nå å gi tilbake. Vi ønsker å hjelpe andre. Det er helt fantastisk. Nå kjenner vi systemet både innenfra og utenfra. Vi kan løfte stemmer og hjelpe konkret på hvordan vi kan gjøre ting bedre av ting noen har opplevd ikke har fungert. Da kan vi være med å endre det som f.eks at våre innspill til NAV eller Helsedirektoratet blir hørt. 

Er det noen spesielle historier fra brukerutvalget som du ønsker å dele med LINs brukere?

- Vi bestemte tema for LINs arrangement under Arendalsuka som var rasisme og diskriminering som et folkehelseproblem. Vi spilte også inn video med spørsmål til politikerne som de måtte svare på. Det var veldig fint og meningsfullt. 

Har du noen råd til andre som ønsker å engasjere seg i brukerutvalget eller i lignende initiativer?

- Det å bli frivillig i en organisasjon er det beste man kan gjøre. Man føler at man bidrar med noe konkret. Du kan hjelpe andre. Hvis du har lyst til å gjøre noen endringer, f.eks hvis du hører om noe som skjer i utlandet, er det vanskelig å gjøre noe der, men du kan gjøre noe her. Du kan gjøre en endring i noens liv.  

Ønsker du som LIN-bruker å komme i kontakt med brukerutvalget med tanker, ideer eller innspill? Du kan kontakte dem via e-post: brukerutvalg@linorg.no, eller via telefon på: 483 41 288.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?