NYHETER

Innspill til strategi om sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid

LIN har gitt innspill til regjeringens strategi om hvordan sivilsamfunnet kan bidra til mer og bedre integrering. Vi etterspør en tillitserklæring fra staten i form av mer samarbeid og mer stabile rammevilkår for innvandrerorganisasjoner. Dette vil gi bedre tilbud og et mer mangfoldig organisasjonsliv. 

IngarSørensen-4.jpg

Deltakere på «Brobygger»-kurset høsten 2020. Deltakerne sto på stand og delte ut smitteråd, spesialsydde munnbind fra LIN og informerte om gratis hjelpetilbud for sårbare. Foran fra venstre: Bijaya Kumari Devi, Aruna Jaganathan og Ingvild Kallevik. Bak fra venstre: Malak Ghabash, Balbir Kaur, Rabia Musavi, Sadia Ashraf, Radhia Sahbi, Jamila Zia, Aimen Mustafa og Rania Mahtaj. Foto: Ingar Sørensen

Korona tåkelegger arbeidsutsikter

Koronasmitten går ned mens arbeidsledigheten øker. Det samme gjør forskjellene. Innvandrere har tre ganger så høy ledighet som den øvrige befolkningen. Samtidig har digitale tilbud gjort hjelpen mindre tilgjengelig for mange. Hvordan skal de som ikke fikk jobb før korona konkurrere på et enda tøffere arbeidsmarked, uten hjelp?

IngarSørensen-19.jpg

Deltakere på «Brobygger»-kurset høsten 2020. Målet er å få kjennskap til norsk samfunn og arbeidsliv, og ikke minst styrke deltakernes ferdigheter. Deltakerne blir opplært til å spre kunnskap videre i egne nettverk. Fra venstre: Giedre Staseviciene, Øzlem Gumrukcu og Kamal Kirti Sharma. Foto: Ingar Sørensen

11 spørsmål og svar om koronavaksiner

Skjermbilde 2021-01-13 kl. 15.14.15.png

Mot slutten av et langt og annerledes år fikk alle håp. Koronavaksiner har kommet til Norge, og vaksinering er i gang. Hva betyr dette for deg?

 

Koronaråd, sosial avstand, albu-hilsen og karantenehotell. Nye ord og uttrykk dukker stadig opp, i takt med at informasjonsmengden øker. Dette skaper forvirring. Derfor har LIN samlet opp noen spørsmål og svar om koronavaksiner.

Foto: Folkehelseinstituttet

Et nettverk av muligheter

Hun kom til Norge i slutten av 2017. Til et kaldt og fremmed land uten nettverk og jobb. Raskt forsto Qudsia at nøkkelen for å bli inkludert i samfunnet var å lære seg norsk. Det var ikke før hun ble en del av LIN at språk, jobb og ikke minst nettverket falt på plass.

 

Qudsia Sultana følte seg lenge ekskludert fra samfunnet. Nå har hun fått et nettverk, lært seg norsk og fått en relevant jobb. Foto: privat. 

Nye koronatiltak for flerkulturelle minoriteter

 

Denne høsten har koronasmitten økt i Oslo. Til tross for at det er mange gode tiltak, både fra Oslo-folk, frivilligheten og staten, er det behov for flere målrettete tiltak. 8. desember foreslo en ekspertgruppe 29 tiltak for å stoppe smitten blant landsmenn som er født utenfor Norge. 

– Dette er gode tiltak for å redusere og forebygge smitte i minoritetsmiljøene. Jeg er glad for at flere av punktene LIN har anbefalt er med, sier Rabia Musavi, daglig leder i LIN.

Høsten 2020 jobber LIN-brobyggere med informasjonsarbeid for å stoppe koronasmitten i Oslo. Blant annet står de på Youngstorget hver torsdag å deler ut munnbind og smitteråd. På bildet er Ghazala på jobb i ekte dugnadsånd. Foto: LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk.

Arbeid med mening i koronaledighetens tid  

Etter at Norge AS tok en pause denne våren, går hjulene igjen for store deler av landet. Imidlertid viser en fersk rapport fra Frischsenteret at enkelte grupper fortsatt henger etter. Koronapandemien har rammet de med kort utdanning, kort arbeidserfaring og innvandrere hardest. 

 – Ikke overraskende, sier LINs daglige leder Rabia Musavi. 

IngarSørensen-1.jpg

Høsten 2020 får kvinner som står utenfor arbeidslivet og ønsker arbeidserfaring, norskopplæring og karriereveiledning være med på kurset «Munnbind med mening». De sydde og solgte spesialdesignede munnbind. Fra venstre: Prosjektleder i LIN Sulaksana Sivapatham, kursdeltaker Aruna Jaganathan, syinstruktør Mari Melilot, kursdeltaker Carmelin Kantigern, kursdeltaker Fikrije Mehmeti, kursdeltaker Hodan Yonis. Foto: Ingar Sørensen 

LIN i ny drakt

Elleve år, to navn, to lokaler, fire logoer, brukere fra utallige ulike land og en rekke kompetente ansatte. Dette er noen av momentene som har preget LIN over det siste tiåret. Denne høsten fornyer LIN sitt ytre og har byttet lokaler, men det nære og tillitsfulle indre består. 

 

I forbindelse med lansering av ny logo har vi tatt et sentimentalt tilbakeblikk og pratet med Bibi Musavi, grunnleggeren av LIN. Tilbake i 2009 grunnla Musavi LIN under navnet “Alna Kvinnegruppe”. Hun så et sterkt behov for et inkluderende hjelpetiltak i samfunnet rettet mot innvandrergrupper. Spesielt kvinner var isolert fra samfunnet og hadde få muligheter til å bli aktive samfunnsborger.  

Sak forside ferdig .jpg

LIN har hatt fire logoer gjennom tidene. Øverst til venstre på bildet er den første logoen, da LIN het Alna Kvinnegruppe. I 2010 ble navnet LIN lansert med ny logo, denne vises på bildet øverst i midten. Øverst til høyre vises logoen som ble lansert i 2015. Denne har vært i bruk til LINs nye identitet ble lansert høsten 2020. Foto: LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk

 

Hva mener LIN om integreringsloven?

Nye tider og ny lov. Den nye integreringsloven trer i kraft 1. januar 2021. Regjeringen lover et introduksjonsprogram som er tilpasset hver enkelt. Det skal bli lagt mer vekt på kompetansen fra hjemlandet. Men er det nok? 

LIN har i lang tid etterspurt at integreringspolitikken ser hver enkelt, og gjør individuelle tilpasninger. Alle mennesker er ulike, og dermed kreves ulike ordninger for å bli inkludert i arbeidslivet. At introduksjonsordningen har fått større fokus på individuell tilpasning er på høy tid. Dette er særlig viktig i en hverdag preget av pandemi og usikkerhet. Likevel savner LIN at det offentlige samarbeider med innvandrerorganisasjoner. Et mer fleksibelt introduksjonsprogram betyr ikke at integreringsarbeidet er ferdig ved programslutt. Det er fortsatt lang vei å gå for å bli inkludert i samfunnet. Her er det viktig å bruke frivillige organisasjoner som har nær kontakt med målgruppen. 

 

Hos LIN er det mange som møter på utfordringer, også etter introduksjonsprogrammet. Vi kan ta over og veilede videre basert på vår unike innsikt. Spesielt kan vi tilby et nettverk som gir motivasjon og opprettholder språk. På LIN ser vi mange som har fullført introduksjonsprogrammet, men som har mistet språket fordi de ikke blir inkludert i nettverk hvor de får den praktiske treningen de trenger. Det er også hjerteskjærende historier om en tøff hverdag preget av sosial ekskludering. Vi tror på at tettere kontakt og bruk av innvandrerorganisasjoner kan gi bedre tilbud og avlaste det offentlige.  

Rabia Musavi, daglig leder i LIN, mener frivillighetens nettverk for innvandrere må brukes aktivt i integreringspolitikken. Foto: Ingar Sørensen

 

Vil du få flere nyheter og tilbud fra LIN? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

 

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020