September 2021 starter LIN norskkurs kombinert med samfunnsfag. Etter fullført kurs skal du være klar til å bestå norskprøven.

Kurset har to bolker, avhening av ditt norsknivå. 

Kurs for A2-nivå: hver torsdag kl. 10.00-12.00 

Kurs for B1-nivå: hver torsdag kl. 13.00-15.00 

Kurset for 2021 er fullt