Språk og kompetanse er viktige elementer for å bli integrert og inkludert i det norske samfunnet!

KOMPETANSE 

 

NORSKKURS

LIN tilbyr gratis norskkurs på nivå A2 og B1-B2!

KURSET ER NÅ FULLT! 

For spørsmål ta kontakt: balraj@linorg.no

Arbeidstreningsprogram

 

«Lunsj med mening» er et prosjektkonsept utviklet av LIN- Likestilling, Inkludering og Nettverk med støtte og midler fra Enhet for mangfold og integrering - OXLO og Velferdsetaten i Oslo kommune.

 

Gjennom prosjektet skal vi tilby arbeidstrening til innvandrerkvinner. Kvinnene vil gå igjennom kurs- og opplæring i kjøkken- og kantinedrift, i tillegg vil de få opplæring i "kjøkken-norsk". Kvinnene som deltar i programmet har vært langvarig arbeidsledige, og har som mål å jobbe i kantine/skolekjøkken.

 

All overskuddet vil bli brukt til honorering av deltakerne.

Oppstart av programmet: april 2020

Har du lyst til å få arbeidstrening i kantine/kjøkkendrift?

SAMFUNNSKUNNSKAP

Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. Dette kurset vil gi deg kunnskap om dine rettigheter, plikter og muligheter i Norge.

På kurset lærer du blant annet om det norske skolesystemet, demokrati, norsk kultur og praktisk norsk. En gang i måneden inviterer vi også foredragsholdere gjennom eksterne samarbeidspartnere. Du får da informasjon, viten, lærdom og veiledning om diverse temaer som er viktige for å kunne integrere seg i det norske samfunnet.

Kurset er også en møteplass hvor du får mulighet til å treffe andre minoriteter i samme situasjon som deg. Slik får dere bygget et nettverk og delt erfaringer.

Kurset er gratis og åpent for alle, du trenger ikke å registrere deg.

Oppstart: 13.03.2020

 

MENTORORDNING

Arbeid er viktig både på personlig og samfunnsmessig plan. Det å ha en jobb å gå til styrker ens selvfølelse og økonomiske situasjonen hjemme. Gjennom arbeid gir vi også vårt bidrag til samfunnet. I dagens samfunn er det ikke så lett å overleve uten to inntekter.

Mentorordningsprogram ”Veien inn til arbeidslivet”:

Målet med mentorordningsprogrammet er å hjelpe arbeidssøkende innvandrer med høyere utdanning eller fagbrev inn i arbeidslivet gjennom en mentorrelasjon. Det er også et ønske om å få flest mulige bedrifter til å innlemme mentorprogrammet som en del av deres videre strategiarbeid. 25 mentorer blir koblet sammen med 25 adepter, og hvert par møtes minst åtte ganger i løpet av prosjektåret.LIN vil bidra med en guide for ulike samtaletema for disse møtene, men mentor og adept står fritt til å gå utenom disse for å ta tak i ting som oppstår underveis. Alle involverte er frivillige.

Prosjektet er støttet med midler fra Integrering- og Mangfoldsdirektoratet IMDi

Har du lyst til å melde deg som mentor eller adept?

 

BROBYGGERNE

Brenner du for å gjøre en forskjell i samfunnet men lurer på hvordan?


Er du motivert og oppegående person som liker å skape muligheter for andre som faller utenfor men mangler arena?


Ønsker du å skape endringer og ringvirkninger i nye miljøer men mangler kunnskap for å få det til?

Nå tilbyr LIN “brobygger-utdanning” med hovedfokus på å bygge opp evner, kjennskap til det norske samfunnet og arbeidsliv, og ikke minst bygge dine egne styrker gjennom kurs og kompetanse.  Du vil dermed bli rustet til å spre kunnskapen videre i dine nettverk og skape endringer og påvirkning.


Hva får du ut av dette:


- Norsktrening
- Kjennskap til det norske samfunnet
- Informasjon om offentlige institusjoner
- Organisasjonsarbeid
- Formidling og ledelse
- Selvhjelp
- Norsk arbeidsliv
- Rettigheter og muligheter
- Prosjektstyring og prosjektarbeid
- Nettverk


- Og til slutt tittel som "Brobygger"

Frist til å melde seg i kurset: 15.03.2020

Oppstart: 01.04.2020

Har du lyst til å bli brobygger?

 

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo