Det meste av LINs arbeid er prosjektbasert.
Trenger du hjelp med å komme deg videre? Meld deg på!

PROSJEKTER

ARBEID

 

Arbeid er viktig både på personlig og samfunnsmessig plan. Det å ha en jobb å gå til styrker ens selvfølelse og økonomiske situasjonen hjemme. Gjennom arbeid gir vi også vårt bidrag til samfunnet. I dagens samfunn er det ikke så lett å overleve uten to inntekter.

Mentorordningsprogram ”Veien inn til arbeidslivet”:

Målet med mentorordningsprogrammet er å hjelpe minoritetsspråklige kvinner og menn med høyere utdanning inn i arbeidslivet gjennom en mentorrelasjon. Det er også et ønske om å få flest mulige bedrifter til å innlemme mentorprogrammet som en del av deres videre strategiarbeid. 20 mentorer blir koblet sammen med 20 adepter, og hvert par møtes ti ganger i løpet av prosjektåret.

Hva er en mentor?

Å være mentor innebærer å dele kunnskap og erfaring fra utdanning og arbeidsliv med en av våre arbeidssøkere som har samme eller tilsvarende fagbakgrunn. En mentor er en døråpner som skal oppmuntre og gi råd på veien inn mot arbeidslivet. Konkret skal dette skje gjennom treff hvor mentor og arbeidssøker møtes uformelt på for eksempel et bibliotek, en kafé eller i våre lokaler. Hensikten med møtene er at mentorer skal bidra til personlig utvikling og refleksjon hos adeptene og støtte dem. Deltakelse i prosjektet lønnes ikke.

Har du lyst til å melde deg som mentor eller adepter?

JURIDSK RÅD OG VEILEDNING

 

Mange mennesker, spesielt minoritetskvinner, kjenner ikke til sine rettigheter og plikter. LIN tilbyr våre deltakere gratis juridisk råd og veiledning.

I samarbeid med advokatfirmaet Insolidum, tilbyr LIN gratis advokatbistand den siste onsdagen i måneden. Dersom du ønsker gratis advokathjelp må du på forhånd bestille tid.
 

Trenger du gratis advokatbistand?

HELSE

 

Å ha god helse forutsetter bevissthet i måten vi lever livet på. Vår livsstil, kosthold, fysisk aktivitet og kunnskap om sykdommer er viktige faktorer for å kunne leve et sunt og godt liv. LIN har mange aktiviteter som gjør at våre brukere blir bevisste på sin egen og familiens helse. 

 ”God helse også for minoritetskvinner” handler om å bedre minoritetskvinners helse gjennom tilrettelagte tilbud og aktiviteter. I dette prosjektet satser vi på nedenstående tre tiltak:


1.    Gratis yoga for minoritetsspråklige kvinner. Fokusere på helsefremmende arbeid gjennom fysisk aktivitet.
2.    Turer til marka og fjell.
3.    Helseseminarer.


Hovedmålsetting med tiltakene er å forebygge fysiske og psykiske sykdommer gjennom tilrettelagte treningsprogrammer og turer, samt å styrke minoritetskvinner i deres hverdag ved gjøre dem selvhjulpne og gi dem redskaper til å mestre hverdagen og livets prosjekter. 

Ønsker du å bli med oss på tur?

VELG LIVET

 

Forebyggingsarbeid mot tvangsekteskap
 

LIN har lang erfaring med de kulturelle utfordringer blant minoritetsbefolkningen, og ser at det fortsatt er stort behov for holdningsendrende og forebyggende arbeid mot tvangsekteskap.

LINs prosjekt om forebygging av tvangsekteskap «Velg livet» i 2016 har sin bakgrunn i vårt tidligere prosjekt «Ære og skam» fra 2013. LIN valgte å produsere kortfilmen «Entangled» da vi mener at holdningsendring har størst effekt når utsatte minoritetsfamilier innser skadeomfanget og skadevirkningene av handlinger som ledes av tvangsekteskap og at med det kan det skapes en forandring.

BARN, OPPVEKST OG FAMILIE I NORGE

 

Under prosjekt for barn, oppvekst og familie i Norge utvikler vi en fleksibel kurspakke, som kan skreddersys til ulike mottakere.

 

Vi deler informasjon om norske institusjoner og regelverk, og skaper dialog om kulturelle forskjeller og familieorganisering verden over. Formålet med kursene dialog oginformasjon, ikke å belære. Det er naturlig at ulike familier har ulike løsninger for seg. Vi sprer kunnskap for å skape større trygghet, og bedre forståelse for hvorfor vi er forskjellige – og lette hverdagen i møte med norsk samfunn, barnehage skole osv. Vi spør hvordan oppdrar barn og organiserer familie mellom to kulturer. Vi ønsker å legge til rette for at voksne innvandrere kan være gode forbilder i et nytt samfunn, og få god relasjon til barn som vokser opp i Norge.

 

Hvordan: Vi inviterer eksperter og fagpersoner på forskjellige tema, og gjennomfører andre samlinger selv. Vi benytter film, forum-teater, case-diskusjoner og dialog. Vi vil også lære av deltakerne.

 

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020