NORSKLÆRER

- Med flerkulturell kompetanse

 

Ønsker du en annerledes, spennende og flerkulturell arbeidsplass?
Er du samfunnsengasjert, og brenner for like rettigheter for alle?
Utdannet lærer, men ønsker å jobbe utenom skolen?

LIN er en ressursorganisasjon for innvandrere i Norge. Formålet med LIN er å bidra til at minoritetsbefolkningen blir aktive deltakere i det norske samfunnet.
Vi arbeider med å bedre innvandrernes kunnskap om det norske samfunnet, blant annet ved å tilrettelegge for informasjonsarbeid og nettverksskapende arbeid.

Vi søker nå etter en engasjert, entusiastisk og dyktig lærer som ønsker å bistå til å styrke kunnskap og kompetanse hos minoritetsspråklige.

Hovedformålet med arbeidet er å lede undervisning i norsk som andre språk, samt avholde kompetanse og mestringsseminarer (samfunnskunnskap).

Arbeidsoppgaver:
- Kartlegge deltakernes norsknivå i begynnelsen og slutten av kurset
- Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
- Lage et undervisningsopplegg tilpasset gruppens nivå
- Skaffe gode samarbeidspartnere og bygge nettverk
- Skape en trygg og inkluderende læringsarena
- Føre oppmøte og rapportere egne timer digitalt
- Skrive prosjektsøknader og prosjektrapporter
- Holde seminarer/foredrag om organisasjonen/målgruppen internt og eksternt
- Deltakelse på eksterne foredrag/seminarer

Kvalifikasjoner:
- Pedagogisk utdanning/ lærerutdanning og eller bachelor i norsk
- Etterutdanning i norsk som andrespråk
- Erfaring med å undervise voksne
- Etterutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter

Personlige egenskaper:
Lidenskap for undervisning
Flink motivator
Erfaring fra rapportering og søknadsskrivingsarbeid
Godt nettverk og erfaring med lobbyarbeid
Flerspråklig / flerkulturell kompetanse
Fleksibel
Løsningsorientert og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Selvdreven med god samarbeidskompetanse
Kunnskap om ulike læringsstrategier
Prosjektledelse

Vi tilbyr:
Fleksibel arbeidstid (arbeid på kveldstid og helger kan forekomme)
Godt arbeidsmiljø
Spennende arbeidsplass

Tiltredelse: 01. august 2019, 100% stilling (med forbehold).

For spørsmål ta kontakt med daglig leder Bibi Rabia Musavi på epost: post@linorg.no, eller mobil: 92225452

Søknad og cv sendes til: post@linorg.no

Søknadsfrist: 15.03.19

Det tas forbehold om mulige endringer som måtte oppstå fram til tilsetting skjer.

STILLING LEDIG

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020