OM OSS

 

Vedtekter

Våre samarbeidspartnere og tilskuddsgivere

Personvernerklæring

Årsrapport 2019

Ledige stillinger

LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) er en frivillig flerkulturell organisasjon som ble startet i januar 2009. LIN er dannet av kvinner og jobber for likestilling og inkludering av minoriteter. LIN er en plattform for informasjon, kunnskap, kommunikasjon, dialog og tillit mellom minoritetsbefolkningen og det norske samfunnet på tvers av etnisitet, religion og kultur. Gjennom en rekke samarbeidsprosjekter med andre offentlige institusjoner er vi en katalysator og bidragsyter i integrerings- og inkluderingsarbeidet. Arbeidet vi gjør har en stor verdi for et likestilt samfunn og et inkluderende Norge. LIN samarbeider med en rekke frivillige organisasjoner og offentlige instanser.

LIN jobber mot sosial ekskludering og fattigdom.

 

Vi jobber for å:

  • aktivisere minoriteter til økt samfunnsdeltakelse.

  • bedre minoritetenes kunnskaper og rettigheter i samfunnet ved å tilrettelegge for informasjonsarbeid og nettverksskapende arbeid.

  • bedre dialogen mellom foreldre, barn og familier.

  • bygge broer for å skape forståelse, dialog og toleranse mellom innbyggerne i storsamfunnet og minoritetene.

  • være et bindeledd mellom offentlige instanser og foreningsmedlemmer slik at vi kan formidle behovene for å få til en handling.

STYRET

 

Mihriban Rai 

Styreleder 

mihribanrai@hotmail.com

IngarS%C3%B8rensen-18_edited.jpg

Zeineb Alsabeehg

Nestleder

Asgeir Grongstad

Styremedlem 

IngarSørensen-16.jpg

Yasin Jama

Styremedlem

Amina Sijecic Selimovic

Varamedlem 

 

ANSATTE

Rabia Musavi

Daglig leder

post@linorg.no

40 20 99 71

Sulaksana Sivapatham

Prosjektleder

sulaksana@linorg.no

Alexandra Linnerud

Kommunikasjonsrådgiver

alexandra@linorg.no

Agnethe Kristine Hilmersen

Prosjektkoordinator

agnethe@linorg.no

SAMARBEID

Viktoriia Vlasenko

Psykologfaglig rådgiver

vikvize@linorg.no

453A8151.jpg

FRIVILLIGE

Aimen Mustafa

Brobygger

aimen@linorg.no

 

KONTAKT OSS

Åpningstider:
Mandag - fredag

kl. 09:00-15:00

Sentralbord:

Telefon: 21646463

E-post:

post@linorg.no

Adresse:
Møllergata 37, 0179 Oslo

Organisasjonsnummer:

993644935

Kontakt oss:

21646463

post@linorg.no

Besøk oss:​

Møllergata 37, 0179 Oslo

© Copyright LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk 2020