Foto: Ingar Sørensen

Er du samfunnsengasjert? Ønsker du å bidra til et mer mangfoldig og inkluderende samfunn? Som en del av LIN sitt styre er du med å utvikle og bestemme hvordan LIN skal drives. Styret har møter fire-fem ganger i året, og møtene honoreres. Det vil i tillegg være dialog mellom styret og administrasjonen mellom møtene. 

Følgende verv er på valg: Styreleder, nestleder og styremedlem.

Er dette noe for deg? Send oss din CV og motivasjonsbrev, samt informasjon om hvilket verv du ønsker til valgkomite@linorg.no innen 20.03.23 kl. 12:00.

Vil du få historier og nyheter fra LIN?