Hos LIN er alltid første prat med VIktoriia gratis. Hun er tilgjengelig for samtaler mandager. Samltaen skjer enten digitalt eller fysisk i LIN sine lokaler i Oslo sentrum. 

Send henne en e-post på vikvize@linorg.no, eller ring henne på 967 266 15.

Psykologisk rådgivning dreier seg om normale krisesituasjoner hvor det oppstår problemer som man trenger hjelp med for å løse. Rådgivningen gis i form av kortvarige psykologiske støttesamtaler uten dyptgående psykoterapi.

"Psykologiske støttesamtaler er et lavterskel tilbud, lett tilgjengelig og gratis. I korona tider har deltakere på LIN uttrykt behov formental støtte og hjelp med livsmestring. Mange føler seg isolertog ekskludert fra deltakelse i norskopplæring, vanskeligheter på hjemmebanen, utfordringer på arbeidsmarkedet, og nedprioriteringer i helsevesenet. Mange har heller ikke visst hvor de kanfå psykologisk hjelp.”- Viktoriia

Registrer deg

Noen av kursene har ventelister, som betyr at kurset er fullt i 2021, eller tilbys ikke akkurat nå. Du blir satt på venteliste til vi har et tilbud til deg. Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon.