Hos LIN er alltid første prat med VIktoriia gratis. Hun er tilgjengelig for samtaler mandager. Samtalen skjer enten digitalt eller fysisk i LIN sine lokaler i Oslo sentrum. 

Send henne en e-post på vikvize@linorg.no, eller ring henne på 967 266 15.

Psykologisk rådgivning dreier seg om normale krisesituasjoner hvor det oppstår problemer som man trenger hjelp med for å løse. Rådgivningen gis i form av kortvarige psykologiske støttesamtaler uten dyptgående psykoterapi.

"Psykologiske støttesamtaler er et lavterskel tilbud, lett tilgjengelig og gratis. I korona tider har deltakere på LIN uttrykt behov formental støtte og hjelp med livsmestring. Mange føler seg isolertog ekskludert fra deltakelse i norskopplæring, vanskeligheter på hjemmebanen, utfordringer på arbeidsmarkedet, og nedprioriteringer i helsevesenet. Mange har heller ikke visst hvor de kanfå psykologisk hjelp.”- Viktoriia

Registrer deg

Noen av kursene har ventelister, som betyr at kurset er fullt eller at det ikke har startet enda. Du blir satt på venteliste til vi har et tilbud til deg. Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon om når kurs og aktiviteter starter.